Tasakaal ja integratsioon (tervikuks ühinemine) – oma jõusse astumine ja valgustumine.

4.mai 2007, 6:37 e.l. | Posted in Elu, Integratsioon, Raamat, Tasakaal, Tsitaat | 1 kommentaar

Kui öeldakse, et kojupöördumise teekonnal on palju samme, tundub mulle, et üldjoontes võib need jagada neljaks – tasakaal; integratsioon ehk tervikuks ühinemine; oma jõusse astumine; valgustumine.

Tasakaal. Duaalsuse ületamiseks on meil tarvis tasakaalu. Mees- ja naisenergia tasakaalu nii sisimas kui väljapool; positiivse/negatiivse tasakaalu; valguse/pimeduse tasakaalu.

Tervikuks ühinemine. Kui oleme sisimas täielikult ühendatud, muutume tervikuks. Tervikuks saavutatakse oma olemuse kõigi aspektide endasse integreerimine – see toimub siis, kui õpime armastama ja austama endas kõike, teades, et tänu sellele oleme jõudnud oma arengu käesolevasse etappi. Me kasutame jumaliku teadvuse avastamiseks harjumuslikust “MINA-st” läbimurdmise meetodeid – teades, et terviklikkuse tulemuseks on meie joondatus oma eheda olemusega pärast seda, kui oleme vabastanud endast kõik, mis meie jaoks enam mingit otstarvet ei tähenda.

Inimkond tegeleb praegu kollektiivselt sellega, et ühendab tervikuks ja tasakaalustab kõiki oma mina aspekte – see on tasakaalu kaudu kulgev tee terviklikkusele. kui oleme ühendanud endas oma olemuse kõik küljed, häälestab meie võnkesagedus tasemele, mis võimaldab suhtlemist kõrgemate tasanditega.

Oma jõusse astumine . Esiteks kujutab see avanemist kõrgemale juhendamisele. Tänu oma puhtale päitolule soodustab selline juhendamine veelgi tervikuks ühinemist ja suurendab kõigi elu aspektide tasakaalu. Nii, n agu liigume sissepoole , liigume ka väljapoole. Selle juhendamise selge ja täieline oma ellu integreerimine toob kaasa täieusliku sisemise ja välimise tasakaalu. Rütm määratletakse sarnaselt energia paisumise ja kokkutõmbumisega või loomise välja- ja sissehingamisega. Kõik voolab loomulikult. Täielik ühinemine on loomult jõustav ja sellega kaasneb selge ja kindel sisemine juhendamine, terviklikkus ja tasakaal.

Valgustumine. Me saavutame valgustatuse tasakaalu ja integratsiooni kaudu ning jõustatuna sisemise õpetaja selgest seesmisest juhendamisest. Valgustatust on võimalik saavutada ainult läbi iseenda sissepöördfumise protsessi. Ilma tasakaaluta pole meil võimalik ühineda tervikuks. Ilma tervikuks ühinemata pole meil võimalik kogeda puhtaimat juhendamist ( sõnumi ehedus sõltub kanaldaja puhtusest). Selge juhendamise tulemuseks on oma jõusse astumine ja täielikult jõustatuna saavutame me valgustuse.

Jasmuheen “Vaimne resonants”

Blog at WordPress.com.
Entries ja kommentaarid feeds.