Ise … (tsitaat)

4.november 2007, 8:40 p.l. | Posted in Ise, Raamat, Tsitaat | Lisa kommentaar

Mina Ise…

Kristlikus terminoloogias vastab Ise Pühale vaimule. Joogas viidatakse sellele kui atmanile. Sanskriti keeles tähendab atman ” see , mida ei saa kahestada” . Talituslikult on Ise ehk atman sama, mis iga inimolendi keskems olev ainulisus, ja ühtlasi ka universaalne väli, millest on tekkinud kahene universum. Ise on nii aegruumi allikas kui ka alus ning teadvus, energia ja aine, mis seda kõigis maailmades ja mõõtmeis täidab. Ise on elus ja teadvel. Ise on inimelu allikas ning seda hingestav õndsus, rõõmu, armastuse ja naudingu igavene läte.

Ainukordne alge, mida tuntakse Ise`na, on talituslikult sama, mis universaalne teadvus ehk brahman. Samamoodi nagu brahman, jääb ka Ise väljapoole lineaarset -järjestikust aega, kuuludes sinna, mida nimetatakse igavikuks ehk ingavikuliseks ajaks. Ise`t tõepoolest ei piira aegruum, nagu meie seda viie meelega või loodu ükskõik millise nähtumusliku külje kaudu kogeme. Ise ei muutu iialgi ning teda ei piira nähtumuste universumile arengu ja taandarengu pandud piirid. Ta on olemas kõikjal ja täitab aegruumi kõigis mikro- ja makrokosmose mõõtmeis.

Pidades silmas, et Ise`s on koos kõik, mis kunagi oli, on ja saab olema, ei vaja ta enam midagi, sest temas ei puudu miski. Ta ei ihka jumaldamist ja teda ei pea lepitama. Kuna temas on olemas kõik, ei mõista ta eales millegi üle kohut, sest kohtumõistmine käiks vaid tema enese üle. Piltlikult võib tõesti öelda, et nähtumuste universum on Ise peegeldus ja inimolendid on loodud Ise näo järgi.

Tšakraravi ja teadlikkus karmast

Lapsena öeldud – Mina Ise, saab iga aastaringiga väge ja hoogu juurde. Iga elu lisab oma tähenduse. Rõhuasetus minalt läheb vaikselt sõnale Ise.

Seeds of Light

4.november 2007, 7:56 p.l. | Posted in Muusika | 1 kommentaar

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries ja kommentaarid feeds.