HEALING MAGICAL DJEMBE DRUM

31.jaanuar 2008, 6:53 p.l. | Posted in tervendamine, tervenemine, Tervis, trumm, video | Lisa kommentaar

Tervendamine, tervenemine, Terve Olemine.  Trumm on Terve Olemise esindaja ja üks väga hea võimalus iseendale ja oma sõpradele.

Earth Pledge

31.jaanuar 2008, 6:18 p.l. | Posted in Maa, trumm, video | Lisa kommentaar

Olen mõelnud, et ei tea, kas palveid peale palvetaja üldse kellelegi muule vaja läheb. Et tuleb teatud lauseid, soovitatavalt positiivseid lihtsalt tihti korrata, et ise nende järgi hääles olla. Tahaks loota muidugi , et Maa vajab palveid. Samas kes ütleb, et Inimkonnale Maad rohkem vaja pole kui Maale inimkonna. Kui inimkond “käest” läheb, loob ta oma soovidega pööristorme, oma tundetusega külma, oma ägedusega palavust. Oma ainult kõige paremat soovides kõrbe. Ja Maa teadvusena vaatab seda loomingut pealt ? Kui hea Ema on Inimkonnal ? Kas tema leebus ja Armastus saavad ühel hetkel otsa ? Või äkki on ta juba tingimusteta armastuse kogeja ? Vahel peab vanem olema karm just lapse tulevikku silmas pidades. Südames aga on ikka armastus, mis sellest et korrale kutsutakse ….

Raven Magick-Medicine

31.jaanuar 2008, 6:04 p.l. | Posted in loodusvideo, tervendamine, tervenemine, trumm, video | Lisa kommentaar

Kõik siin elus saab tervendada. Selleks, et ma suudaks terveneda, on vajalik hingamine. Mitte ainult füüsiline hingamine, vaid kogu hing ja vaim peavad samuti hingama. Avatud seisundis hingan sisse Kõike ja siis jälle Iseendaga rikastatud Kõike välja. Loodust, Olemist, Südamesoojust, Hingeavarust tuleb sissehingata, et neid saaks väljahingata. Kas saab rohkem väljahingata kui on sissehingatud ? Ja kui palju saab jätta endale sissehingatut ?

Korean Traditional Big Drum Play

31.jaanuar 2008, 5:54 p.l. | Posted in trumm, video | Lisa kommentaar

Trumm võimaldab otseühenduse tolle ilmaga, kust tuleb kogu selleilma energia ja vägi.  Ta puhastab nii inimesi kui kohta võimalikest segajatest.

Buddha Drum Seoul-o

31.jaanuar 2008, 5:51 p.l. | Posted in trumm, video | Lisa kommentaar

Trumm aitab nii seda, kes lihtsalt elab kui ka seda, kes mingis sihis kulgeb. Ja nii sõltub trummi mõju ideaalist ja mõttest, millega trummi lööakse ja samuti ka kuidas trummi kuulatakse. Kuidas ma löön trummi ja kuidas ma kuulan trummi ? Kas ma ikka tean, millest lähtun ja millised on mu mõtted ?

Grandmother Drum Global Heart

31.jaanuar 2008, 5:34 p.l. | Posted in tervendamine, tervenemine, trumm, video | Lisa kommentaar

http://www.whirlingrainbow.com/

Kõik mu suhted vajavad aegajalt tuge ehk energiat ja väge. Iseendasolevast lihtsalt vahel ei jagu. Ja tuge vajab ka suhe Päikese ja Emakese Maaga. Ja maagiline olend trumm on suur abiline inimkonnale. Hoides elusalt üleval inimese tahet suhelda Maailm ja Iseendaga

Sacral Nirvana – OLIVER SHANTI & FRIENDS

31.jaanuar 2008, 4:50 p.l. | Posted in loodusvideo, Meditatsioon, Muusika, video | Lisa kommentaar

Mu hinges hoitud Püha, saab Hinge väge ja jõudu ja kasvab.

Pagan Sun Song from silver on the tree

31.jaanuar 2008, 4:31 p.l. | Posted in Laul, Päike, video | Lisa kommentaar

Iga suhe vajab suhtlemist. Vajab suhtlemist , et elus oleks suhe. Minu kõige tähtsam suhe siin elus ,on suhe Päikesega. Kui mu suhe Päikesega toimub, olen südamekaudu lähedal kõigele, sealhulgas ka mulle olulistele inimestele. Mu suhted sõprade ja lähedastega sõltuvad eelkõige mu suhetest Päikesega. Kõige Südamega.

Puu tervitus Meile ( Solstice Tree )

31.jaanuar 2008, 4:07 p.l. | Posted in Laul, loodus, loodusvideo, Püha, Puu, video | Lisa kommentaar

Üles on see video pandud 10.juulil 2007 ….Võiks arvata, et seda on vaadanud tuhanded…kui hetkel on tervituse kättesaanud 82 inimest 🙂

Each year for the last four, an Oklahoma Red Bud tree has stood in the center of a Medicine Wheel in the Mountains of Northern California, while the People have danced their prayers to her. This year, the tree asked that someone make a video to send a message to the People.

green tara mantra

31.jaanuar 2008, 2:33 p.l. | Posted in Mantra, video | Lisa kommentaar

Green Tara (Dölma) embodies the female wisdom and activity of the mind. She is also called the ‘Mother of All Buddhas,’ and has many peaceful and frightening or wrathful emanation forms.
The legend of Tara’s origin is that Avalokiteshvara, the Buddha of Compassion, was looking down from his heaven on the world of suffering beings, and he wept to see that more and more of them were in pain. From the tears streaming down his face two Taras were born, a peaceful white one from the left and a fierce green one from the right.
Her attributes are light blue upala-flowers . She is adorned with jewels and precious cloth, sitting on a white moon-disk. Her right leg is outside the lotus flower, which symbolizes her continuous activity, alertness and her determination for quick active help. Her hands are in the gesture of granting protection and freeing from fears.

Loreena Mckennitt Kecharitomene (An Ancient Muse)

31.jaanuar 2008, 11:52 e.l. | Posted in Laul, Muusika, video | Lisa kommentaar

Maagiaratas ( Medicine wheel )

31.jaanuar 2008, 11:49 e.l. | Posted in Aeg, Öö, Ühtsus, Elu, Eluring, Ida, Ilm, Kesköö, Keskpäev, Keskpunkt, Lääs, Lõuna, Maa, maagia, Maagiaratas, Maailm, Päev, Päike, Päikeseloojang, Päikesetõus, Põhi, pööripäev, Raamat, Ring, Sügis, Sünd, spirit, Surm, Suvi, Taevas, Tahe, Talv, Tasakaal, teadja, Teadmine, Teadvus, Tee, Terve, tervendamine, tervenemine, Tsitaat, Tuli, Vaimsus, Vesi, video | Lisa kommentaar

Maagiratas on rõngas või ring, mis piirab piiritut. Ta sümboliseerib kõige olemasoleva mahutit. Ringisees on võrdhaarne rist – tasakaalu sümbol, ning vastasjõudude sulam, mida tähistavad vertikaalsed ja horisontaalsed jooned ning nende poolused. Siin on taoismi “mehelik” Yang ja “naiselik” Yin teineteseiga ühendatud. Täiuslikus harmoonias tõmbavad nad endasse energiat ja jagavad seda laiali.

See kahemõõtmeline ringis asuva risti sümbol liidab tegelikult kolme omavahel põimuvat ringi. Seega väljendab ta füüsilises tähenduses pikkust, laiust ja kõrgust ning nendest sõltuvat neljandat dimensiooni, liikumise kestvust ja muutumist väljendavat Aega.

Ta määrab kindlaks suunad – põhi, lõuna, ida, lääs, ülal ja all; ees ja taga, vasakul, paremal, taevas ja maa. Teisejärguliste kirde- , kagu- , edela- ja loodusesuundade kindlaksmääramisega lisatakse veel neli haru, mis annavad rattale kaheksa jaotust : loovuse neli põhialust koos oma kaksik olemusega, mis kõik sisalduvad terviku täisulikus tasakaalus ja harmoonias. Vastavalt sellele pigutuvad ka neli aastaaega ja neli üleminekupunkti, mis tähistavad olulisi muudatusi Aastaratta pöörlemises.

Kui iga aastaajaverand kolmeks jagada, saame kaksteist Ajaühikut. Vanaaegses numeroloogias tähistas arv 12 jaotusühikute süsteemi – mõõdukategooriaid. See jagab päikeseaasta kaheteistkümneks osaks – see on ühtlasi maa liikumise kestus orbiidil ümber Päikese – , millest igaüks on enam-vähem ühepikkune. Iga osa mõjutab omakorda Kuu liikumine oma orbiidil ümber Maakera.

Kõik need kaksteist osa ei tähista mitte ainult muutusi loodusliku ringi kaheteistkümnes Ajaperioodis, mille kaudu füüsilist reaalsust tunnetatakse, vaid ka kaheteistkümmend erinevat “asukohta”, kust seda tajuda – kahteteist ulatuslikku kategooriat, mille kaudu seda näha võib. Seega kujutab Maagiaratas enesest väärtuslikku vahendit enesetunnetuseks.

Kennet Meadows “Kus kotkad lendavad”

Mina olen Algus ja Lõpp, Mina olen Ring

31.jaanuar 2008, 11:27 e.l. | Posted in Elu, Eluring, Maailm, Raamat, Ring, Tarkus, Teadvus, Tsitaat | 22 kommentaari

Ringil pole algust ega lõppu. Mistahes punkt ringil on selle algus ja ühtlasi lõpp. Seega on algused ja lõpud seal ,kus me ringjoonel parasjagu asetseme. “Targad” mõistid selle tähendust. Isegi Elu ja Surma ei vaadeldud kui algust ja lõppu, vaid ainult kui muutust – üleminekut ühelt olemise tasandilt teisele. Kui muutust selles, kuidas elusolemist tunnetatakse. Kui liikumist ühest spiraali keerult teisele. Šamanistliku arusaama kohaselt inimelus on igaüks meist Vaim, millel on keha, mitte aga keha, millel on Vaim. Kuna Vaim elab igavesti, siis ei ole inimese sünnikoht Eluringis või – tsüklis midagi muud kui tunnetustpunkt, kus Vaim saab oma elus olemist füüsilises reaalsuses tunnetada. Kui šamanistid istuvad ringis, näitavad nad, et keegi pole kellestki tähtsam. Kellelgi pole ülemvõimu. Iga inimene on teadlikkuse ring ning annab oma isikliku energiapanuse kogu rühma heaollu ja selle kaudu üksiku ja kõikide arengusse. Igaüks on energiasüsteem, mis ise puutub kokku ja millega puutuvad kokku teised energiasüsteemid ning mis kõik ühinevad ringi kaudu igaühe ja kõigi heaks. Ring määrab ära koha Ajas ja Ruumis ning “kuuluvuse”. Ta annab ka suunataju, sest lähtuvalt meie isikliku “teadlikuse ringi” keskmest, on olemas see, mis on meie ees, meie taga, meiest vasakul ja paremal. Ühtlasi on olemas ülal ja all, sest Maagiaratas ei ole kahemõõtmeline tasapind, vaid kera, millel on keskpunkt. Seega võime tajuda ringi nelja jaotust – üks on ees, teine taga , kolmas vasakul, neljas paremal. Põhi, lõuna, ida ja lääs. Taevas on üleval ja maa all.

Tsentris oleva tasakaalupunkti kaudu jõuame ka mõisteni “seesmine” . Taoline suunataju ja häälestumine Reaalsuse ringjale ning tsüklilisele olemusele moodustas osa väga vanast Suunaõpetuse kunstist… Iga suund oli seotud spirituaalse ökoloogia omadustega ja energiate liikumise viisiga. Elementidega, mis mõjustasid ajsade kujunemist ja suhetega elusolendite vahel, kes jagasid omavahel Maa keskkonda. Iga suund kujutas endast juurdepääsu spirituaalsele ökoloogiale ja otsesele kontaktile loodusjõududega, võimaldades omandada isiklikku arusaamist oma liitolemise tahkudest, mis muidu võinuksid jääda varjatuks.

Põhjus, miks Maagiaratas on muistse tarkuse katalüsaatoriks, on see, et ta joondub harmoonia suunas ja määrab ära kõige enam tasakaalustatud viisi, kuidas inimeen saab ühineda ökoloogiaga ja oma energiaid ära kasutades arendada endas peituvaid võimeid. Maagiaratta suunad võimaldavad meil avastada omaenese ainukordset individuaalsust ja annavad meile sideme kõigega, mis võiks meil lasta täielikumalt väljendada seda, mis me oleme.

Tsitaat Kenneth Meadows “Kus kotkad lendavad”.

Jai Tara Ma

30.jaanuar 2008, 2:54 p.l. | Posted in Mantra, video | Lisa kommentaar

Vajra Guru

30.jaanuar 2008, 2:32 p.l. | Posted in Mantra, video | Lisa kommentaar
Järgmine lehekülg »

Blog at WordPress.com.
Entries ja kommentaarid feeds.