Isiklik tsoon (2) ( tsitaat)

26.november 2007, 10:02 p.l. | Posted in Elu, elutsoonid, Raamat, Suhted, Tsitaat | Lisa kommentaar

Isikliku tsooni esimene osa

Isiklikus tsoonis te võite solvuda, sest kui te muutute teise isikuga avameelseks, siis te võite põrkuda vastu tema sisemist kaitsemüüri. Te võite oma hinnagus eksida, kui ajate kellegi isiklikust tsoonist minema, kellega ei tuleks nii toimida. Aga te teete veel halvema vea, kui te isikliku tsooni astudes kunagi ei riski. Sest ainult isiklikus tsoonis võite leida selle erilise seose enda ja teise isiku vahel. Isiklikus tsoonis te räägite pigem endast, kui sündmustest , kuulujuttudest või pereuudistest. Seal on lõpmatult palju võimalusi avameelitseda.

Isiklikus tsoonis on võimalik edu saavutada neil inimestel , kes on hellatundelised ja omavahel avameelsed. Isiklikus tsoonis ei kontrolli keegi öeldut üle ja kellelgi ei ole teise ees eesõigust. Edu saavutamiseks isiklikus tsoonis on anna-võta toiming kahe võrdse isiku vahel. See on kahe inimese ainulaadne inimlik võimalus koos viibida.

Teie ei saa olla isiklikke suhteid ainult tööst vabal ajal. Suhete hoidmine nõuab niisama palju energiat nagu nõuab teie töö. Enamik isiklikke suhteid püsib energiakildudena ja heade tunnetena, mis tulevad hoopis teisest tegevusest. Heades suhetes ei ole midagi mõistatuslikku; head suhted on suhtlemisele pühendumise tulemus.

Isiklikus tsoonis on kõige tähtsam suhtumine. Kui teil või kelllegi, kellega kokku puutute, on mittemänguri suhtumine, siis te hakkate kahtlema, kas võite üldse kunagi isiklikku rahulolu saavutada. Isiklik suhtumine nõuab , et mõlemal isikul oleks mänguri ellusuhtumine. See tähendab, et kunagi ei tohi teisi süüdistada, iialgi ei saa üks inimene teisest parem olla ja kellelgi ei tohi olla õigust teist kontrollida. Isiklikus tsoonis valitseb võrdõiguslikkus.

Isiklik tsoon vajab aega – aega, et kohaneda teineteise elurütmiga, aega, et sünkroniseerida tundeid. Kui soovite olla isiklik, peate loobuma igasugusest vahelesegamisest. Muidu teie välispidine mina rikub teie isiklikud suhted. Ärge nõudke, et ütleksin otse välja, mida see teile isiklikult tähendab.

Võti isikliku tsooni iseloomustamiseks on teie hea tahe. Püüdke taibata , mis on teie kogemuse taga. te nõustute katsetama, et muutuda uute ideede, uute mõjutuste ja uue informatsiooni abil.

Peamised reeglid ja juhendid isiklikus tsoonis on avameelsus ning valmisolek riskida. See tähendab, et te räägite nagu inimene inimesele, millest te mõtlete, mida tunnete ja mida teete. Te olete õrnatundeline ja selles pole ei head ega halba, ei süüdistamist ega süüdimatust – tuleb vaid julgelt astuda läbi elu igasuguste takistuste.Isiklik tsoon on see, kus te julgete välja öelda oma mõtteid, varjamata neid mingite ebamääraste sõnade taha, kus väljendate oma tundeid ja vajadusi midagi varjamata ning teete asju, mis on teile uudsed ja seni tundmatud.

Kui muutute isiklikuks, siis tuleb teil nõustuda otsese vastasseisu tekkimisega. Kui olete isiklik , siis tuleb teil nõustuda ühepoolse toetusega. Kui olete isiklik, siis tuleb teil soostuda teistele nõu andma. Kui olete isiklik, siis tuleb teil teiste nõuandeid kuulda võtta. Kui olete isiklik, siis tuleb teil oma nõrkusi paljastada. Kui olete isiklik, siis tuleb teil nii mõnelegi öelda seda, mida tavaliselt peate enda teada.

Suhted toimivad kõigis neljas tsoonis – võtmeks on teadmine, kuidas ja millal olla ühes või teises tsoonis.

R. Corriere, P.M Mcgradi “Elutsoonid. Kuidas võita elumängus”.

Avalik tsoon

Sotsiaalne tsoon

Isiklik tsoon (1) ( tsitaat )

26.november 2007, 9:46 p.l. | Posted in Elu, elutsoonid, Raamat, Suhted, Tsitaat | 1 kommentaar

Isiklik tsoon vajab südant. Pole teist sellist tsooni, mida inimesed rohkem tahaksid ja mida oleks raskem leida kui isiklikku tsooni. Isiklikus tsoonis sõlmitakse ja säilitatakse sõprussidemeid. Ja isiklikus tsoonis võite avastada, et olete asunud juba nagu erilise pingutusega ennast teostama.

Te olete isikliku tsooniga sünkroonne, kuid see, mida te teete, langeb tahaplaanile, võrreldes KATSEGA, mille te ette võtate kellegi teise suhtes. Tasuks pakub isiklik tsoon neid tundehetki, mis on lõppenud ja teisest isikust vabanenud. Te leiate õige koha isiklikus tsoonis siis ja seal, kus teie ja teie kaasosaline olete kõige siiramad iseenda vastu. Paljud teevad vea, suhtudes isiklikku tsooni kui millessegi iseenesestmõistatavasse. Nad ei võta piisavalt aega ega tee jõupingutusi, et suurendada oma asjatundlikkust ja saavutada suuremat rahulolu.

Te olete isiliku tsooniga sünkroonne, kui olete kaitsetu. Kaitsetus on signaal selle kohta, et meil pole midagi ega kedagi, kellega ühte kuuluda. Me mõlemad – teie ja mina – lihtsalt oleme siin. See võimaldab kellelgi teisel endaväärsel teada saada, et te olete haavatav, võimaldab näha teie nõrku külgi ja hoolitseda teie eest. Aga just see muudabki õige koha isiklikus tsoonis nii rahuldust pakkuvaks.

Miks isiklikus tsoonis sageli viltu veab, on see ,et inimesed suhtuvad isiklikesse suhetesse nagu millessegi iseenesestmõistetavaisse asjadesse. Kui olümpiamängud on isiklikus tsoonis sündmuseks, siis me teadsime , et võitja saab olla vaid see keegi, kes iga päev treenib ega suhtu kunagi oma võimalustesse kui millessegi iseenesestmõistavasse. Isiklik tsoon nõuab kunsti, oskust, praktikat, julgust ja vaistu. Kui te ei tea, kuidas isiklikult tõhusalt tegutseda, siis võite seda õppida. Kui te suhtute oma isiklikesse suhetesse kui iseenesestmõistavaisse, siis tekivad probleemid loomulikes tagajärgedes. Perekond elab isiklikus tsoonis. Perekond vajab koostööd, moodutab ühise töörühma ja mängib nagu meeskond. Kui kellegi pereliikmega midagi juhtub, siis on see kogu perekonna probleem. Ja vaevalt me sageli reageeriksimegi selle peale, kui see oleks veel kellegi teise probleem peale perekonna.

Isiklikus tsoonis on küllalt kerge ebaõnnestuda. Eriti siis, kui leiate, et kõik peaks iseenesestmõistavalt hästi minema.

Inimesed saavutavad isiklikus tsoonis edu siis, kui nad jagavad avameelselt teistega oma muret, hirmu ja rõõmu. Pole mingisugust ühtset õiget teed või minu tee või mingit teatud teed. On vaid tegelik elu raskustes ja muutuvas ühiskonnas osalemine tervikuna. Tõkked, mis tavalises olukorras inimeste vahel tekivad, langevad isiklikus tsooni maha. Te kujundate endale kõige parema isikliku tsooni siis, kui tunnete, et tõkked hakkavad teie eest kaduma ning et te riskite teadlikult, kui taandute kaitsepositsioonilt kellegi teise ees. Olles isiklikus sünkroonis, võib kergesti kartma hakata, sest see on sotsiaalsest ja avalikust tsoonist nii erinev. See, mis toimib nendes kahes tsoonis, ei tööta isiklikus tsoonis. Tegelikult muutute närviliseks, kui kasutate avaliku ja sotsiaalse tsooni reegleid ja juhendeid isiklikus tsoonis.

R. Corriere, P.M Mcgradi “Elutsoonid. Kuidas võita elumängus”.

Isikliku tsooni teine osa

Sotsiaalne tsoon

Avalik tsoon

Sotsiaalne tsoon ei ole isiklik ( tsitaat)

23.november 2007, 12:46 e.l. | Posted in Elu, elutsoonid, Hetked, liikumine, Raamat | 1 kommentaar

Avalikus tsoonis on tulipunktis kõik, ükskõik missugusel kujul see esineb, olgu see siis kontsert , paraad või vaateaken. Aga sotsiaalses tsoonis koondub tähelepanu sellele, mida te teete. Sotsiaalses tsoonis te püüate saavutada parimat, mida te suudate anda; teil võib midagi ka ebaõnnestuda, kuid te võite edasipüüdlemist jätkata. Sotsiaalses tsoonis te ei andesta endale ega võrdle ennast kellegi teisega.

Te viibite sotsiaalses tsoonis siis, kui teie tegevuse aktiivsus on kõrgpunktis. See võib olla igasugune koostöö, mis avaldub igapäevases töös, spordis, kinos, lõunasöögil, puhkusel , olengul või mingi muu tegevuse sooritamisel. Sotsiaalses tsoonis te veedate inimestega, kellega te koos olete, rohkem aega kui avalikus tsoonis, kus teil tekib nendega vaid hetkelisi kokkupuuteid. Te viibite sotsiaalses tsoonis igal pool ja alati , kus inimesed ilmutavad aktiivsust, kuid seal jääb igal ajal väike riskiga seotud võimalus olla emotsionaalselt haavatud. Te loote endale õige koha sotsiaales tsoonis, kui te seal osalete ja oma aktiivsust mõistlikult ohjeldate. Kui te kasutate seal avaliku tsooni reegleid ja käitumist või isikliku ja intiimse tsooni reegleid ja käitumist, siis satudte halba olukorda.

Sotsiaalsest tsoonis te olete sunnitud võitlema. Edu saladus ei peitu mitte kellegi teise vastu võitlemises, vaid omaenda parima mina teostamises. Kui te teete seda võimalikult parimal visil ja oskate ette näha, mida teised võivad teha, siis leiate , et te ei saa teha vigu, mis põhjustaks ebaedu. Selle asemel leiate, et olete muutumas järjest paremaks. Ärge mängige võitluse tasemel; mängige oma võimete tasemel.

Sotsiaalses tsoonis viib iga samm vastuseisu poole. Kujutlen jalgpallimeeskonda ilma kaitsemängijata. Seal ei tekiks siis mingit mängu. Ärge võidelge vastaseisu vastu. Ärge püüdke olla mõistetav. Teie ülesanne sotsiaalses tsoonis on võita, mängides oma võimete kohaselt.

Sotsiaalses tsoonis on hierarhiad. Tehke endale selgeks, missugused need on. Ärge viitke aega nende muutmisega; pühendage oma aeg edasiliikumiseks ja nende läbimiseks. Teie asi on anda antud olukorras endast parim. Mida rohkem te haliste, seda vähem jääb teil väljavaateid edu saavutada. Pidage silmas, et ainsad inimesed, kel oleks aega teie kaebusi ära kuulda, on need, kes ei ole veel teovõimelised, aga võiksid niisgusteks saada.

Sotsiaalses tsoonis ei ole võimalik teha midagi “parimal viisil” Seal viib eesmärgile vaid see, mis on tehtud. Kui teie ülem või keegi teine teeb vea, hoidke tema teelt eest. Ärge sattuge vastuseisu kellegi teise rumalusega. Ja kui teie teete vea, püüdke seda parandada. Ärge kandke oma viga lõputult endag kaasas.

Suhtuge tähelepanelikult sellesse, mida te püüate saavutada. Sest te võite seda saavutada. Ärge raisake sotsiaalses tsoonis aega vaidlustele võidu saavutamise üle, kuid need ei tõota tegelikku edu. Keegi ei hooli sellest, kas teil on õigus või teid saadab edu. Tehke kindlasti seda, mida ise õigeks peate.

Te seostate ennast sotsiaalses tsoonis inimestega tegevuse kaudu. Kui te pühendute sajaprotsendiliselt sellele, mida te teete, siis hakkate teistele muljet avaldama, ilma et iseg seda teaksite. Jääge kindlaks sellele, et annate endast parima , see tuleb teile kasuks. Inimesed tunnevad ennast teiega seotuna hästi.

Pole paremat kohta mänguri suhtumise rakendamiseks kui sotsiaalses tsoonis. Kasutage seda oma töökohal, suhetes kaastöötajatega ja inimestega, kes teiega kaasa mängivad. Teie mänguri suhtumine näitab inimestele, et te olete valmis mängima. Tei ei istu paigal elu kõrvalteel.

Peamine tegevusjuhend sotsiaalses tsoonis on avameelsus ja aktiivne osavõtt. Ja peamine reegel on : mitte tegutseda isiklikult enda nimel. Igasuguses tegevuses on erinevaid arusaamasi ja arusaamatusi ning pakutakse lõpptõdesid. Ärge takerduge mõtte külge, et sotsiaalses tsoonis saate kogu aeg jätkata oma teed. Selle asemel keskenduge tõhusale tegevusele. Te võidate sotsiaalses tsoonis selle läbi, et teete maksimaalsetl hästi seda, mis teil käsil on, aga mitte kedagi teist kontrollides. Te saavutate sotsiaalses tsoonis edu siis, kui teete kõik endast oleneva. Te saavutate sotsiaalses tsoonis edu siis,kui lubate endale ka mõningaid eksisamme, sest te püüate alustada uut tegevust. Te saavutate sotsiaalses tsoonis edu siis, kui te vestlete, naerate ja olete energiline inimene igas olukorras. Te saavutate sotsiaalses tsoonis edu siis, kui olete valmis teistelt inimestel õppima. Te saavutate sotsiaalses tsoonis edu siis, kui tunnustate teiste inimeste oskusi. Võti , mis iseloomustab sotsiaalset tsooni , on tegutsemine. Kui te hakkate midagi tegema, siis tehke see lõpuni. See töö ei pruugi teile meeldida või te isegi ei taha seda uuesti teha, aga kui te siiski olete seda tegema asunud, siis pole enam aega kurta ja tegemast keelduda. Sotsiaalne tsoon on koht, kus võite tunda tegutsemisrõõmu. Pidage meeles, et harjutades valite tee rahulolu saavutamiseks. Valikut teete te elus igal hetkel .

R. Corriere, P.M Mcgradi “Elutsoonid. Kuidas võita elumängus”.

Eelmine tsitaat oli avalikust tsoonist

Elutsoonid – Avalik tsoon ( tsitaat )

20.november 2007, 8:50 p.l. | Posted in Elu, elutsoonid, liikumine, Raamat, Tsitaat | 3 kommentaari

Kui te teate, millises tsoonis viibite, siis aitab see teil antud olukorda maksimaalselt ära kasutada ja tulemused saavad olla ainult positiivsed. Mõelge selle üle. Kus te ka ei viibiks , alati te mõjutate üksteist vastastikku ja viibite ühes neist neljast erinevast elutsoonist. Need tsoonid algavad kõigest välisemast ( avalikust) tsoonist, järgmine ja kõige enam kasutatav on sotsiaalne tsoon ning siis järgenvad kaks sisemist ehk kõige varjatumat tsooni – isiklik ja intiimne.

Kõige välimine on avalik tsoon . Juurdepääs avalikult tsoonile on avatud kõigile. Näiteks te viibite avalikus tsoonis , kui te jalutate mööda linna ja silmitsete kaupluste vaateaknaid. Avalikus tsoonis te saate informatsiooni ja egutust.

Järgmine selles ringis on sotsiaalne tsoon. Te viibite alati sotsiaalses tsoonis, kui te arendate mingit tegevust. Sotsiaalne tsoon on tegutsemise tsoon, milles te osalete. Kui te lähete tööle või kooli, viitite te sotisaalses tsoonis, sest teie eesmärk on seal tegutseda.

Kolmas ring on isiliklik tsoon. Te viibite isiklikus tsoonis, kui te saate kasu sellest, mida te enda kohta tunnete. Te tunnete, et olete isiklikus tsoonis kergesti haavatav, sest avaldate seal oma sisemisi mõtteid ja tundeid. Isiklik tsoon toetab teid. Te ei oota sealt lahendusi – see on elamuste tsoon. Näiteks te viibite isiklikus tsoonis siis, kui te istute sõprade ringis, räägite endast ning teis tekib südamlik tunne.

Ja lõpuks – kõige varjatum sisemine tsoon on intiimne tsoon. Te viitite intiimses tsoonis siis, kui te tunnete kas muret või armastust ja püüate teise inimesega kontakteeruda. Intiimses tsoonis te keskendute teise inimese mõjutamisele. Ning te tunnustate teisi ja iseennast sellisena nagu te olete. See on ju intiimne , kui te võite teist inimeste tõeliselt armastada ning ka tema või temake teid armastab. …

Neljast elutsoonist on avalik tsoon kõige rohkem halvasti kasutata ja vääriti mõistetav…Kui te jõuate avalikku tsooni, alles siis te hakkate aru saama ,et teie probleemid või isegi teie edusammud ei olegi nii suured ja nii tähtsad nagu te olete arvanud. Avalikus tsoonis te olete kas osa rahvahulgast, üks paljudest. Kui te suudate õppida kohanema avalikus tsoonis kehtiva “anna ja võta” ning “lükka ja tõmba” reegliga, siis olete teel sinna, kus leiate ,et olete suuteline säilitama oma intiimsuhteid ja saama sellest veelgi rohkem rahuldust…. Neli tsooni on omavahel seotud nagu ketilülid. Kui üks lüli on nõrk, siis on nõrk kogu kett. Iga tsoon on teisest erineva käitumisega, erinevate tunnetega ja suhtumisega, mis on omane vaid sellele tsoonile. Kui teate millises tsoonis te parajasti viibite , siis teate ka, mis on sobiv ja mis mitte.

Te viibite avalikus tsoonis, kui te teete midagi või lähete kuhugi ja olukorda on umbisikuline. Te viibite seal , et luua inimestega põgusaid kontakte. Igaühel on samasugune õigus viibida avalikus tsoonis nagu teielgi. Koostöö, mida te hetkeks , sageli vaid üks kord kogete, tähendab juhuslikku kohtumist mõne võõra inimesega, kelneriga, kontoriametnikuga või juhusliku möödujaga. See võib olla tänaval mööduvale võõrale inimesele noogutamine, rahvast tulvil liftis naeratamine, viiakus inimese vastu, kes tipptunnil kiirteel oma autoga teile järel sõidab , rõõmus meeleolu rahvarohkel pesapallivõistlusel või kaasreisijatega lennujaamas ühiselt lumertomi vaibumist oodates. Pidage meeles, et selline koos tegutsemine jääb nii pealiskaudseks, et te peate sellest mingi mulje saamiseks tähelepanu pingutama.

Te olete avalikus tsoonis, kui te sõidate mööda kiirteed, kõnnite linnatänaval, sõidate bussis, olete kaupluses sisseoste tegemas, viibite koosolekul või kuulate kontserti. Kui keegi kimbutab teid kiirteel sõites ning te reageeritei toimuvale isiklikult, hakkate kiruma ja oma autoga teda taga ajama, siis te olete sattunud segaduste tsooni. Te ei suuda kontrollida sündmusi avalikus tsoonis; kuid sündmuse ajal peab teil olema kontroll enda üle. Enamik inimesi ei tea, kuidas avalikku tsooni maksimaalselt ärakasutada ja selle tõttu kaotavad veerandi oma elu võimalustest… Avalikus tsoonis on sündmus see, mis kerkib tähelepanu keskpunkti. Te viibite avalikus tsoonis õiges kohas siis, kui te keskendute millelegi, mis toimub teist väljaspool. Kohad ja asendid muutuvad avalikus tsooniskiiresti ja teil tuleb pühendada tähelepanu sellele, mida avalik tsoon võib endast pakkuda. Te viibite halvas koha, kui te ainult istute kodus ja mõtlete oma probleemide üle. Kodus üksinda olles võib teile tunduda, et maailmas on kõigi ja igaühe pilgud suunatud teile. Kui te aga sisenete avalikku tsooni, siis te leiate kohe, et olete lihtsalt inimkonna üks liige ja sugugi mitte mingi staar ( või patuoinas)… Kui te kodust välja lähete, siis minge nii, et satute avalikku tsooni, aga mitte kohe sellest läbi eluvõitlusesse. Leide üles avalik tsoon tähendab sinna siseneda.

Avaliku tsooni peamised reeglid on: sõbralikult käituda ja toimunut mitte kunagi isiklikuna võtta. Enamiku inimestega, kellega te kohtute avalikus tsoonis, ei kohtu te hiljem enam kunagi ja on oluline, et need kontaktid kujuneksid meeldivaks. Te võite naeratada, võite tervitada , võite märkusi teha…Peamine juhend on tundma õppida uusi ideid, uusi kohti, uusi inimesi ja uusi sündmusi. Ning teil tuleb olla aktiivne ja sõbralik… Et saada avalikust tsoonist maksimaalset kasu, ärge suhtuge liiklusummikutesse, autosignaali, sudusse ehk rahvamurdu pargis mitte kunagi nagu oma isiklikku vaenlasse. Nad on osa avalikkusest. Võti selle teadasaamiseks peitub selles tsoonis aktiivses osalemises. Avalikus tsoonis on tulipunktis kõik, ükskõik missugusel kujul see esineb , olgu see kontsert, paraad või vaateaken.

Avalikus tsoonis ei pea te mõtlema endale; teil tuleb tegeleda enda ja kõigi nende võõraste inimeste vastastikuse mõjutamisega, kes on teist väljapool.

R. Corriere, P.M Mcgradi “Elutsoonid. Kuidas võita elumängus”.

Blog at WordPress.com.
Entries ja kommentaarid feeds.