Olümpiatule rituaal

24.märts 2008, 9:16 p.l. | Posted in 2008, Aeg, Ühtsus, Galaktika, Hetked, Jumal, Jumalanna, Mägi, Olemine, Palverändur, Palverännak, Püha, rituaal, Taevas, Tee, Tiibet, trumm, Tuli, video | Lisa kommentaar

On tavaline ruum, tavaline aeg ja tavaline tuli… On rituaaline ruum, rituaalne aeg ja rituaalne tuli. Ruum avatakse taotlusega, aeg peatud ja tekib ajatuse tunne ja selles ruumis ja ajas süüdatud tuli on puhastav ja häälestav. Pühaks Tuleks võib olla küünal, väike lõke või ka olümpiatuli.  Pühal Tulel on ka muuhulgas võime äratada Südame Tuld, mis on kõige puhtam Elu. Olümpia Jumalate juures süüdatud tuli alustab oma teekonda. Isegi kui seda Püha tuld tahetakse ärakasutada omakasuks, on Püha Tule tulemuseks hingeline puhastumine. Ma ei tea peale Olümpiatule ühtegi teist tulerituaali, mis hõlmab sisuliselt terve maailma ja mida kajastaks meedia ja mille kohta info leviks niivõrd vabalt. Aga püha Olümpose mägi pole midagi välimist. Püha tule rännak pole samuti midagi välimist. Nii püha Mägi kui ka Igavese Tule asupaik on olemas ka iseendas. Kus/Mis/Kes on Olümpia Tuli iseendas ? Nimetus välises ei kattu ju mõistega mida kasutan iseendas. Võin ju öelda, et Püha Tuld minus ei ole, lihtsalt seetõttu et ma ei tunne teda ära, ma ei tea et tema on tema. Ometi olles teoorias üsna tugev, tean, et ilma selle tuleta ei saa elada ükski elusolend. Rakkust Galaktikateni. Nähtavast Nähtamatuni.  Väline Püha Tuli on asunud Teele. Loodetavasti äratab ta hulgaliselt Rahu ja Armastuse Tuld, et kõigele ilmevale leitaks sobivad rahumeelsed lahendused. Kuid selleks, et väline rahu saaks ilmena, peab see Rahu leidma kodu minus endas.

Tasakaal ja integratsioon (tsitaat Jasmuheeni raamatust)

10.märts 2008, 10:26 e.l. | Posted in ärkamine, duaalsus, Elu, Ida, Integratsioon, Ise, Jõud, Jumal, Jumalanna, Kohalolek, kolmnurk, Lääs, Lõuna, liikumine, märk, mõistus, Mõtlemine, meel, Mina, Põhi, Püramiid, Raamat, Ring, ruut, Tarkus, Tasakaal, teadja, Teadmine, Teadvus, Tee, Terve, Tsitaat, tunnetus, Vabadus, Vaimsus, Valgus, valgustatus, Vägi | 11 kommentaari

Pealtnägija saates oli teema valgusest toitumisest. Nähtu ajendas uurima veidi eestikeeles ilmunud raamatut “Vaimne resonants”, mille on kirjutanud Jasmuheen. Raamatust leidub järgnev tsitaat, mis on juba selles blogis lühendatud kujul olemas. Õnneks on heade asjadega nii, et nad lähevad korrates paremaks. Kõik mis sisaldab tuld, paljuneb jagades, olles ikka oma olemuselt seesama tuli.

Kuigi öeldakse, et kojupöördumise teekonnal on palju samme, tundub mulle, et üldjoontes võib need jagada neljaks:

– tasakaal

– intergratsioon ehk tervikuks ühinemine

– oma jõusse astumine

– valgustumine

Tasakaal Pikka aega on iidne ruudu sümbol esindanud tasakaalu. Ida, lõuna, lääne ja põhja tasakaalu. Vastasjõudude tasakaalu. Kaheks kolmnurgaks jagatuna sümboliseerib see ruut terviku kahte poolt – elu duaalset loomust sellel tasandil. Duaalsuseteadlikkuse ületamiseks on meil tarvis tasakaalu. Mees- ja naisenergia tasakaalu nii sisimas kui väljaspool; positiivse/negatiivse tasakaalu; valguse/ pimeduse tasakaalu. Diagonaaljoon jagab ruudu sümboolselt kaheks, väljendades duaalsust, mida ühendavad neli nurka. Kui oleme ühendanud need kaks poolt , kaks tervikkolmnurka, saame ühendatuks ehk terviklikuks.

Terviklikuks ühinemine. Selle tähiseks on ring. Ring on iidne terviklikkuse ehk lõpuleviimise sümbol. Kui oleme sisimas täielikult ühendatud, muutume terviklikuks. Terviklikkus saavutatakse oma olemuse kõikide aspektide endasse integreerimisega – see toimub siis, kui õpime armastama ja austama endas kõike, teades, et tänu sellele oleme jõudnud oma arengu käesolevasse etappi. Me kasutame jumaliku teadvuse avastamiseks harjumuslikust “MINA-st” läbi murdmise meetodeid, – näiteks eelmistes peatükkides tooduid -, teades , et terviklikkuse tulemuseks on meie joondatus oma eheda olemsusega pärast seda, kui oleme vabastanud endast kõik ,mis meie jaoks enam mingit otstarvet ei täida.

Inimkond tegeleb praegu kollektiivselt sellega, et ühendab tervikuks ja tasakaalustab kõiki oma mina aspekte – see on tasakaalu kaudu kulgev tee terviklikkusele. Kui oleme ühendatud endas oma olemuse kõik küljed, häälestub meie võnkesagedus tasemele, mis võimaldab suhtlemist kõrgemate tasanditega.

Oma jõusse astumine. See kolmnurk on ka püramiid. Püramiid on väidetavalt suhtlemisvahend ja sillad teistesse maailmadesse. Kolmnurga sümboolika on kahetine. Esiteks kujutab see avanemist kõrgemale juhendamisele. Tänu oma puhtale päritolule soodustab selline juhendamine veelgi tervikuks ühinemist ja suurendab kõigi elu aspektide tasakaalu. Nii, nagu me liigume sissepoole – ruut, ring, kolmnurk, liigume ka väljapoole. Selle juhendamise selge ja täieline oma ellu integreerimine toob kaasa täiusliku sisemise ja välimise tasakaalu. Rütm määratakse sarnaselt energia paisumise ja kokkutõmbumisega või loomise välja- ja sissehingamisega. Kõik voolab loomulikult. Teiseks kujutab kolmnurk sümboolselt püha kolmainsust. Kolmainsuse sümboolika räägib ise enda eest. Piisav on öelda, et täeilik ühinemine on loomult jõustav. Seega sümboliseerivad need kolmnurga aspektid niisugust oma jõusse astumist, millega alati kaasneb selge ja kindel sisemine juhendamine , terviklikkus ja tasakaal.

Valgustumine. Need kaks kolmnurka sümboliseerivad meie olemuse täielikult sulandunud , ühinenud ja harmooniliselt joondunud mees- ja naisaspekti. Kahekolmnurga sulandumisel tekib samuti Taaveti täht ehk topelt tetraeeder. See sümboliseerib Merkabad – valguskandjat, mis võimaldab mõõtmetevahelist rändamist ja vabadust. See kuusnurkne täht tähistab ka valgustatust. Me saame valgustatuse tasakaalu ja integratsiooni kaudu ning jõustatuna sisemise õpetaja selgest seemisest juhendamisest.

Valgustatust on võimalik saavutada ainult läbi iseenda sissepöördumise protsessi. Ilma tasakaaluta pole meil võimalik ühineda tervikuks. Ilma tervikuks ühinemata pole meil võimalik kogeda puhtaimat juhendamist ( sõnumi ehedust sõltub kanaldaja puhtusest ). Selge juhendamise tulemuseks on oma jõusse astumine ja täielikult jõustatuna saavutame me valgustatuse. (Jasmuheen “Vaimne resonants” lk. 118-119

Raamatu kirjastajal on ka kodulehekülg, kus on võimalik lugeda ka lõike raamatust.

Tegelikkuse olemus

Meele meisterilikkus ja mõtte jõud

Emotsiooni jõud

http://www.paikesepillaja.ee/

Samuti on netis olemas jashmuheeni esinemistega videod http://uk.youtube.com/jasmuheen

Ja siin tema koduleht http://www.jasmuheen.com/

Numina – Opening to beyond

13.veebruar 2008, 1:36 p.l. | Posted in Jumal, Jumalanna, Meditatsioon, Muusad, video | Lisa kommentaar

Mu kodu on seal kus on Vaikus. Kus kõik on elav ka siis kui seda näha pole. Kus Tühi on tegelikult pilgeni Täis. Ja Täis on alati seest Tühi. Mu kodu on seal, kus kõik suunad voolavad üheks ja kõik ilmad on korraga kohal. Ma tean, kus on mu kodu. Kuid praegu olen ma külas. Külas Maailmas, kus ainsaks püsivaks asjaks on liikumine. Kõik mis ei paisu kahaneb, kõik mis ei tõuse langeb. Paigalseisu ei ole. Olen siin selleks, et taibata, et mõlemad maailmad on olemas. Nii see maailm, mille ainsaks püsivaks seaduseks on pidev liikumine ja muutumine , kui ka see maailm kus Täis ja Tühi on korraga. Ja vahel tundub, et pole võimalik elada kahes maailmas korraga. Et kui üritan end sisseseada selles karusellina ringitiirlevas Elurattas, siis hakkan ma valuliselt igatsema Kodu järele. Vaikuse järele. Ja tundub endale nagu ilmvõimatuna, et saaks olla kodus Igal Pool. Kuid õnneks on abilisi kõikjal, kes tekitavad ruumi et oleks näha, et on olemas võimalus olla Ratta keskel. Vaikuses. Seisundis kus kõik on nii Täis kui ka Tühi. Ja see seisund on tõeline puhkus. Isegi hetkeks sellesse pääsemine on õnnistus Elus.  Kreekas nimetati neid, kes tootsid seda ruumi näha iseenda Kodu Muusadeks.  Kus olete Muusad, kas olete Elu veel ja kas pole ma teile andnud hoopis teisi nimesid või jätnud hoopis nimetatama. Sest ainult sellel on keha ja ilminguvõimalus, kellel on Nimi.

Emerald Rose – Freya, Shakti

11.veebruar 2008, 1:37 p.l. | Posted in Jumalanna, Maa, Terve, video | 3 kommentaari

Arvan vahel, et olen ise üsna iseendast olemasolev. Unustan ära toidu mida söön, õhu mida hingan, maavarad, mis võimaldavad mul riides käia ja maja ehitada. Autoga ringisõites pean seda enda omaks, kuigi kõik vidinad autol on Maa kingitus jne,jne. Ja niivõrd kosutav on hingele aegajalt meeldetuletada, et iseenest olemasolevat polegi olemas. Kui ehk siis lõputud võimalused kasutada lõputuid võimalusi.  Elan maailmas mis on täis kingitusi. Mu enda maailm on kingitud Mulle. Ja Mul on võimalus seda edasi kinkida. Ikka lõputuid võimalusi lõputult edasi jagades….

Durge

4.veebruar 2008, 9:18 e.l. | Posted in Ise, Jumalanna, kasvamine, Laul, Maa, Mantra, Meditatsioon, Taevas, video | Lisa kommentaar

Minale kasvamiseks võimaluse andvat Emakest Maad kujutatakse erinevalt. Kuid tema olemus on ikka üks ja sama. Mina olen Taevase Elu kandja, kes jagab seda Emakesele Maale, kasvan selle läbi ise ja loon ka teistele võimalusi kasvada.  Emakene Maa kingib mulle aga kehavõimaluse , et ma saaksin teada, et Mina olen Mina.

The Goddess Song

30.jaanuar 2008, 12:30 p.l. | Posted in Jumalanna, Laul, Mantra, video | Lisa kommentaar

Pagan Faery And Nature Spirit Art

30.jaanuar 2008, 10:04 e.l. | Posted in Jumalanna, kunst, Laul, Muusika, video | Lisa kommentaar

Sol Terra Päike Maa

29.jaanuar 2008, 1:10 p.l. | Posted in Ühtsus, Elu, Hing, Jumal, Jumalanna, kasvamine, Kuu, Päike, video | Lisa kommentaar

Päike ja Maa võimaldavad teadvuse olemasolu. Võimaldavad Minul, Sinul ja ka Temal. Päike Elu kinkija , Mina Elust sündinud ja Elu vastuvõtja ja edasiandja. Maa, koos Kuuga selle Elu vastuvõtmise võimaldaja. Kõigile vormid kinkinud Emakene Maa, kes on Ka Kuu ja kõik Jumalannad. Kõik selleks, et Mina saaks sündida, kasvada ja taibata, et ma pole kunagi olnud eraldi Olemasolust. Ja et mu piiratus ongi mu arengu mõõt. Olen Päikese ja Maa/Kuu ühine laps,Inimene.

SambaTants

23.august 2007, 4:03 p.l. | Posted in Hetked, Jumal, Jumalanna, Maa, sammas, Taevas | 1 kommentaar

Ikka on Sambad olulised olnud. Oma pühad Salud lasime kasvada ikka Maakiirgusega kohtadesse. Tule ja Mõõgamehed tulid ja nii mõnessegi ehitasid lausa müürid ümber, et ikka energiat omale püüda. Aegade möödudes tekkis vajadus ehitada monumente maiste tegude ja tegijate ülistuseks ja meenutuseks. Tundub et sambad on olulised, nendega seostuv läheb Hinge ja paneb inimeste hingi valutama. Ühed valutavad siis selles suunas, et saaks ikka selle mida tahaks. Teiste südamevalu aga loodab, et plaanitav ei saaks mitte teostatud.

Alutaguse metsavana kirjutab täna postimehe arkili kommentaaris järgmist

Tõnismäed asub ristiga kirik, Toompeal asub mitu ristiga kirikut. Kuna ennevanasti maeti tähtsad inimesed, kiriku põranda alla ja kiriku kabelitesse, vähemtähtsad kirikaeda ümber kiriku, siis on arvata, et Tallinna linna küngastele on maetud surnuid. Juhul, kui surnuaed asub linna kõrgendikul levib surnuteriigi mõju üle kogu linna laiali. Ja pealinna puhul üle kogu Eestimaa. Seega elame meie koos surnutega ühes ja samas eluruumis. Muinasrahvad ümbritsesid oma surnud Maagilise kaitsesüsteemiga ja surnute mõju ei kahjustanud elavaid.
Tõnismäele maeti 12 – või 13 laipa (kelle nimed oli samas teada) Sellest tehti laibakummardajate usu kohaselt tundmatu sõduri haud. Vene rahvast iseloomustab just laibakummardajate usk. (surnud juhi Lenin ja surnud sõdurite jumalustamine ja kummardamine. ) Laibakummardajad ongi väga primitiivsed ja metsiku kiskjaloomusega rahvas.
Uus Rist Tallinna künkal levitab ristiusku ja mõjub eestlastele halvasti. Rist levitab samuti surnuteriigi mõju (ristisõjad-inkvisitsioon) nagu laibakummardajate uskki.
Risti energia hävitab perekonnaelu. (Lahutused ja vähe lapsi).
Risti energia takistab lihtkristlastel rikkaks saada (väiksed palgad orjatöö- inimkonna lõhenemine rikasteks ja vaesteks).
Risti energia levitab rumalust (keegi ei oska enam mõelda ja keegi ei tea, mis on kasulik ja hea ning jhalb ja kahjulik) – Ei tohi süüa hea ja kurja tundmise puust ning elupuust.
Eisti energia kõrvaldab kõik abilised – sa peab oma hädas vaevlema, ja kui sa ise hakkama ei saa, siis sure. (vaeseid, prükkareid ja teisi kodutuid ei aita keegi – rikkad saavad igalt poolt toetusi ja ülikõrgeid palku.

Postimees

Elfikeldris ütleb Kuukulgur järgmist

Rist sümbolina on tõesti vanem igast ideoloogiast. Isegi haakristi on Babyloni ajast ja ehk varasemastki leitud.

Ma pole heraldikas kuigi tugev, aga eesti wiki ütles, et Vabadusristi kujundas Nikolai Triik ja eeskujuks olid Soome vabadusrist ja Saksa Ordu ordumeistri rist.

Soome Vabadusrist on ‘cross pattee’ ja see on Soome Evangeelse Luterliku Kiriku sümbol.

Meie Vabadusrist on otseselt kristliku heraldika tuletis ja nüüd tahetakse see posti otsa kõigile moraali ja isamaalisust õpetama panna.
Elfikelder

Kuigi me räägime Taevasest Isast ja Maisest Emast, on olemas ka Taevane Ema ja Maine Isa. Ja vägisi tunduvad kõik obeliskid Maa Isa viljastava aktina Taevase Ema suhtes. Ja tants igasugu sammaste ümber võtab sellisel juhul üsnagi kummalise kuju. Mis võiks sündida Maa Isa ja Taevase Ema liidust ? Ja mis “geenidega” see maine Isa siis tegelikult ikkagi on.

Niitmisest…

13.august 2007, 2:44 p.l. | Posted in Elu, Jumal, Jumalanna | 2 kommentaari

On võimalik, et inimene kasvab Jumala/Jumalanna Aias. Ja Jumal/Jumalanna laseks siis tal rahus kasvada, kuni hetkeni, kui selgub ,et Jumalale tulevad külalised. Jumal mõtleb, et ehk külalistele ei meeldi eripikkuses inimesed ja otsustab, et olgu, niidame siis kõik ühepikkuseks… Selline mõte tekkis siis ühe küsimise peale, miks aias pole rohtu niidetud…Nii et loodetavasti ei kasva meie sellise jumala aias, kes leiaks, et aed on siis ilus, kui kõik on lõigatud ühetasaseks ja kui ka ehk kasvame, siis tasub loota, et sellisel Jumalal käib võimalikult vähe külalisi…

tsitaat raamatust “Avaloni udud”

27.juuli 2007, 12:49 p.l. | Posted in Jumal, Jumalanna, Raamat, Teadmine, Tsitaat | Lisa kommentaar

“Teadmine, et sa midagi ei tea, on tarkuse algus, ” ütles Viviane. “Siis ei pea sa õppima hakates unustama kõiki asju, mida sa enda arust tead. Jumalat hüütakse paljude nimedega, aga ta on kõikjal Ainus; ja nii, kui sa palvetad Neitsi Maria , Jeesuse ema poole, palvetad sa enda teadmata maailma Ema poole ühes tema paljudest kujudest. Preestrite Jumal ja Druiidide Vägev on seesama Ainus , ja seepärast asubki Merlin mõnikord oma kohale ülemkuninga kristlike nõuandjate seas; ta teab, kui ka nemad ei tea, et Jumal on Üks.”

Marion Zimmer Bradley “Avaloni udud”

arvamusi raamatust

Dante luuletus

12.juuli 2007, 2:23 p.l. | Posted in Jumalanna | Lisa kommentaar

Jumaldan naist, kelle pilk on täis ekstaatilist armastust.

Kõik, mida ta vaatab muutub ühtäkki vähem maiseks.

Kui ta mööda tuiskab, jäävad kõik mehed talle järele vaatama.

Ja kui ta märkab seda õiget, väriseb ta rind.

Just nii see on, ta lööb silmad maha ja kahvatab,

Ja mehel ,kes oma nõrkust tajub, läheb südame alt õõnsaks.

Seesugune naine oleks otsekui iseenda ema ja iseenda imetaja.

Küll on raske leida õigeid sõnu teie kohta, naised.

Kui mees seda häält kuuleb, täitab ta rinda raugus

Ja ta ei mõtle enam enese peale, vaid ligimeste teenimise peale;

Seepärast olgu kiidetud esimene mees, kel oli naiste jaoks silma.

Ja kui naise huulil võbeleb naeratus, kas või hetkekski,

On mehel säärane tunne,

Et kohal on keegi, kellest rääkida ei saa,

Keegi , kes libiseb mälust minema.

See hetk on imede ime, lummav ja värskust täis.

Robert Bly raamatust “Ürgmees”

Naised ja tõelised hetked.

12.juuni 2007, 6:41 p.l. | Posted in Armastus, Hetked, Jumal, Jumalanna, Looja, Loomine, Puhastumine, Raamat, Tarkus, Tsitaat, Vaikus | Lisa kommentaar

Oo Suur Ema, meie kõigi ema, vainimatest vanim, tule minu juurde läbi aja labürindi, et aidata mind meenutada mu esivanemate tarkust, naise igavest eluandvat väge. HALLIE IGLEHARD AUSTEN

Naised, saad aru, on teadlikud tõeliste hetkede olemasolust meie sisimas tuumas. Tõelised hetked on meie pärusmaa. Me tunneme end nendega sama koduselt kui lind, kes haarab tuulest ja lubab sel end kaasa kanda. Lendamine nõuab alistumist ja sellepärast ongi naised nii osavad, liueldes läbi meie sisemaailma orgude ja kanjonite – me mõistame , kuidas alistuda. Meie kehad on selleks loodud. Me alistume armastades ja võtame vastu oma armastatud. Me alistume iga kuu kuupuhastusele ja loovutame verd, mida ei vaja. Me alistume lapse sünni ajal ja lubame oma pojal või tütrel ilmale tulla. Ja kui me endale loa anname, alistume kerge vaevaga tõelistele hetkedele.

Naised vajavad tõelisi üksinduse ja eneseuurimise hetki, et kaaluda , kui palju me endast ära anname.

Et kogeda tõelisi hetki ja taasleida oma kese, pead sa lakkama muretsemast selle pärast, mida teised mõtlevad.

Naised vajavad aega, mil sulgeda oma piirid kõigele peale iseenda.

Enamik naisi keda tunnen , on elanud oma elu , jagades üksteise järel laiali tükikesi iseendast. Me anname killukese oma armastatule, killukese igale lapsele, killukesed sõpradele, vanematele, ämmale-äiale, ülemustele, alluvatele ja kõigile teistele, kes tahavad, ning isegi neile, kes ei taha. Me puistame tükeksi oma hingest laiali nagu kergemeelseid ohrviande, aga ometi oleme ühel hetkel üllatunud, avastades ennast nii tühjana ja emotsionaalselt kurnatuna, suutmata mõista, kuidas see juhtus. TERVIKUKS SAADES EI AVASTA NAINE SEDAVÕRD, KES TA ON, KUIVÕRD VÕTAB TAGASI ENESE TÜKID, MIS ON LAIALI JAGANUD. Kui sa arvad, et inimesed võtavalt sult jõudu ,siis ei saa sa seda iial tagasi, sest pole sellest eales loobunud. Kui sa mõistad, et annad oma jõu ise ära, suudad selle tagasi saada.

Sinu ellu saabub aeg, mil sa ei suuda edasi liikuda, kogumata ennast uuesti kokku. Saabub aeg, mil sa mõistad, et sa ei suuda saavutada mingit rahu, kui jätad endast maha need enda hüljatud osad. Järksku oled sa ärkvel ja tead, et pead minema ja oma hinge tükid kokku korjama.

Naised vajavad vaikseid aegu, kui ainus hääl, mida nad kuulevad , kuulub neile endale. Me oleme nii harjunud pidama kõigi teiste hääli enda omast tähtsamaks. See on meist enamiku harjumus, eriti juhul, kui me oleme üles kasvanud mõttega, et Jumal on mees. Luba endale vaikuse aegu, et sinu tarkuse hääl võiks esile tulla.

Kui naine loob midagi , siis on ta häälestunud oma nõiaväele, võimele muuta asjade vormi. Nii et iga kord, kui sa ihkad tõelist hetke, loo midagi . Pole oluline, mille sa lood – aia, koogi, uuendusliku idee töö juures, unejutu oma lastele, kirja sõbrale, ravi iseendale või puhta köögi. Sa tunnetad läbi enese voogavat loovat elujõudu, mis ühendab Sind Emakse Maa endaga.

Ma usun, et me peame pidevalt elu andma, sest muidu kaotame oma sideme tõeliste hetkedega.

IGA NAINE ON EMA, SEST ME TEKITAME ELU JA ARMASTUST KÕIKJALE, KUHU LÄHEME.

BARBARA DE ANGELIS “Tõelised hetked “

6.juuni 2007, 3:35 p.l. | Posted in Jumal, Jumalanna, Raamat, Tõde, Tsitaat | Lisa kommentaar

Sest asi, mida preestrid oma Ühe Jumala ja Ühe Tõega ei tea: pole olemas sellist asja nagu tõsilugu. Tõel on palju nägusid ja tõde on nagu vana tee Avalon; sõltub sinu enda tahest ja sinu enda mõtetest, kuhu tee sind viib ja kas sa jõuad lõpuks Igaviku Pühale Saarele või preestrite juurde koos nende kellade ja nende surma ja nende Saatana ja Põrgu ja hukatusega….Aga ehk olen ma nendegi vastu ebaõiglane. Isegi Järveemand, kes jälestas preestrirüüd ning mürgist madu, ja veel täiesti põhjusega, noomis mind kunagi nende Jumalast halvasti rääkimise eest.

“Sest kõik Jumalad on üks Jumal” , ütles ta mulle siis, nagu oli öelnud palju kordi varemgi, ja nagu mina olen palju kordi öelnud oma noviitsidele , ja nagu ütleb uuesti iga preestritar, kes tuleb pärast mind, “ja kõik Jumalannad on üks Jumalanna, ja on ainult üks Algataja. Ja igal inimesel on tema oma tõde, ja Jumal sisimas.”

Marion Zimmer Bradley “Avaloni udud”

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries ja kommentaarid feeds.