Peegeldused Iseendast

16.märts 2008, 3:30 p.l. | Posted in Eluring, Hetked, Kohalolek, Maa, Maailm, Mõtlemine, Meditatsioon, meel, Meri, Mina, Olemine, Omailm, Päev, Päevakaja, Päike, Teadvus, Webcam, Webcam pildid | 1 kommentaar

Ma vaatan maailma ja ma ise vaatan maailmast vastu. Maailm on täpselt nii mõtekas, kui suure mõtte ma maailmale juurde suudan mõtelda. Kajamisel võib olla tunne ja aisting, mis jällegi ei kuulu maailmale vaid ikka minule endale. Nopin tervikust kilde ja üritan nendest panna kokku tervikut. Võin seda nimetada maailmavaateks kuid pigem on ta vaade maailma. Ükskõik mis ma maailmast mõtlen, arvan teadvat, maailm sellest ei muutu. Vahel tundub et kahte ühtemoodi maailma polegi. Nii olemasolevas maailmas olen ma ise ainukesena olemas ja kõik teised on olemas vaid seetõttu, et mu maailmataju nopib nad tervikust välja. Kas on võimalik hoomata kõike ja samas olla terviklik osa. Ehk on. Ma ei tea sedagi, et kas ma tean ,mis on kõik või ma ei tea mis on kõik. Kui ma väidan et ma ei tea kõike, siis pean ma ju ometi teadma, mis see kõik on, millest ma veel kõike ei tea. Kui ma väidan et ma tean kõike, siis on asi hoopis hästi ja see hästi kestab senikaua kui see kõiketeadmine kildudeks lendab, sest ikkagi selgub on midagi enamat kui minu ettekujutus kõigest. Iseenda peegeldusi leiab maailmas kõikjal. Tänu veebikaameratele võib mõne minutiga teadvus puudutada Iseennast. Kuna keha on paigal, aistingud on pea võimatud, siis on see tunnete ja mõteteläbi kogetud Elu. Mis köidab mu tähelepanu, selles on energia ja Elu. Läbi selle, mis köidab mu tähelepanu, loon ma pidevalt oma maailma, panen seda maailma kokku ja võtan jälle tükkideks lahti.

Veebruarikuu tabatud hetked

http://linnutee.wordpress.com/2008/03/16/sausalito-veebruar-2008/

http://www.slide.com/r/1oRsBCs13T_nWoyMKlTvgyoub1tpP7o3

Tasakaal ja integratsioon (tsitaat Jasmuheeni raamatust)

10.märts 2008, 10:26 e.l. | Posted in ärkamine, duaalsus, Elu, Ida, Integratsioon, Ise, Jõud, Jumal, Jumalanna, Kohalolek, kolmnurk, Lääs, Lõuna, liikumine, märk, mõistus, Mõtlemine, meel, Mina, Põhi, Püramiid, Raamat, Ring, ruut, Tarkus, Tasakaal, teadja, Teadmine, Teadvus, Tee, Terve, Tsitaat, tunnetus, Vabadus, Vaimsus, Valgus, valgustatus, Vägi | 11 kommentaari

Pealtnägija saates oli teema valgusest toitumisest. Nähtu ajendas uurima veidi eestikeeles ilmunud raamatut “Vaimne resonants”, mille on kirjutanud Jasmuheen. Raamatust leidub järgnev tsitaat, mis on juba selles blogis lühendatud kujul olemas. Õnneks on heade asjadega nii, et nad lähevad korrates paremaks. Kõik mis sisaldab tuld, paljuneb jagades, olles ikka oma olemuselt seesama tuli.

Kuigi öeldakse, et kojupöördumise teekonnal on palju samme, tundub mulle, et üldjoontes võib need jagada neljaks:

– tasakaal

– intergratsioon ehk tervikuks ühinemine

– oma jõusse astumine

– valgustumine

Tasakaal Pikka aega on iidne ruudu sümbol esindanud tasakaalu. Ida, lõuna, lääne ja põhja tasakaalu. Vastasjõudude tasakaalu. Kaheks kolmnurgaks jagatuna sümboliseerib see ruut terviku kahte poolt – elu duaalset loomust sellel tasandil. Duaalsuseteadlikkuse ületamiseks on meil tarvis tasakaalu. Mees- ja naisenergia tasakaalu nii sisimas kui väljaspool; positiivse/negatiivse tasakaalu; valguse/ pimeduse tasakaalu. Diagonaaljoon jagab ruudu sümboolselt kaheks, väljendades duaalsust, mida ühendavad neli nurka. Kui oleme ühendanud need kaks poolt , kaks tervikkolmnurka, saame ühendatuks ehk terviklikuks.

Terviklikuks ühinemine. Selle tähiseks on ring. Ring on iidne terviklikkuse ehk lõpuleviimise sümbol. Kui oleme sisimas täielikult ühendatud, muutume terviklikuks. Terviklikkus saavutatakse oma olemuse kõikide aspektide endasse integreerimisega – see toimub siis, kui õpime armastama ja austama endas kõike, teades, et tänu sellele oleme jõudnud oma arengu käesolevasse etappi. Me kasutame jumaliku teadvuse avastamiseks harjumuslikust “MINA-st” läbi murdmise meetodeid, – näiteks eelmistes peatükkides tooduid -, teades , et terviklikkuse tulemuseks on meie joondatus oma eheda olemsusega pärast seda, kui oleme vabastanud endast kõik ,mis meie jaoks enam mingit otstarvet ei täida.

Inimkond tegeleb praegu kollektiivselt sellega, et ühendab tervikuks ja tasakaalustab kõiki oma mina aspekte – see on tasakaalu kaudu kulgev tee terviklikkusele. Kui oleme ühendatud endas oma olemuse kõik küljed, häälestub meie võnkesagedus tasemele, mis võimaldab suhtlemist kõrgemate tasanditega.

Oma jõusse astumine. See kolmnurk on ka püramiid. Püramiid on väidetavalt suhtlemisvahend ja sillad teistesse maailmadesse. Kolmnurga sümboolika on kahetine. Esiteks kujutab see avanemist kõrgemale juhendamisele. Tänu oma puhtale päritolule soodustab selline juhendamine veelgi tervikuks ühinemist ja suurendab kõigi elu aspektide tasakaalu. Nii, nagu me liigume sissepoole – ruut, ring, kolmnurk, liigume ka väljapoole. Selle juhendamise selge ja täieline oma ellu integreerimine toob kaasa täiusliku sisemise ja välimise tasakaalu. Rütm määratakse sarnaselt energia paisumise ja kokkutõmbumisega või loomise välja- ja sissehingamisega. Kõik voolab loomulikult. Teiseks kujutab kolmnurk sümboolselt püha kolmainsust. Kolmainsuse sümboolika räägib ise enda eest. Piisav on öelda, et täeilik ühinemine on loomult jõustav. Seega sümboliseerivad need kolmnurga aspektid niisugust oma jõusse astumist, millega alati kaasneb selge ja kindel sisemine juhendamine , terviklikkus ja tasakaal.

Valgustumine. Need kaks kolmnurka sümboliseerivad meie olemuse täielikult sulandunud , ühinenud ja harmooniliselt joondunud mees- ja naisaspekti. Kahekolmnurga sulandumisel tekib samuti Taaveti täht ehk topelt tetraeeder. See sümboliseerib Merkabad – valguskandjat, mis võimaldab mõõtmetevahelist rändamist ja vabadust. See kuusnurkne täht tähistab ka valgustatust. Me saame valgustatuse tasakaalu ja integratsiooni kaudu ning jõustatuna sisemise õpetaja selgest seemisest juhendamisest.

Valgustatust on võimalik saavutada ainult läbi iseenda sissepöördumise protsessi. Ilma tasakaaluta pole meil võimalik ühineda tervikuks. Ilma tervikuks ühinemata pole meil võimalik kogeda puhtaimat juhendamist ( sõnumi ehedust sõltub kanaldaja puhtusest ). Selge juhendamise tulemuseks on oma jõusse astumine ja täielikult jõustatuna saavutame me valgustatuse. (Jasmuheen “Vaimne resonants” lk. 118-119

Raamatu kirjastajal on ka kodulehekülg, kus on võimalik lugeda ka lõike raamatust.

Tegelikkuse olemus

Meele meisterilikkus ja mõtte jõud

Emotsiooni jõud

http://www.paikesepillaja.ee/

Samuti on netis olemas jashmuheeni esinemistega videod http://uk.youtube.com/jasmuheen

Ja siin tema koduleht http://www.jasmuheen.com/

David & Steve Gordon – Spiritwalk

5.veebruar 2008, 7:09 p.l. | Posted in Mõtlemine, Muusika, Rändamine, video | 2 kommentaari

Ükskõik kus ma olen, ma võin alati teha jalutuskäigu. Mõtterännak ei sõltu mu füüsilistest võimalustest.   Mul on vaba võimalus märgata kas mõtetel on ikka mõistlik tegevus, sest ka mõtlemiselihased vajavad tööd, nagu füüsiline keha on mõeldud liikumiseks. Mõtlemine on agar võimalusi otsima ja leiab alati mille üle mõtiskleda. Vahel kipub mõtlemine  tegelema täitsa sobimatute asjadega. Nii et tuleb aga tööd leida mõtetele. Ja mul on võimalik saata mõtted rändama, muidu lähevad nad hulkuma ja enamasti sinna kuhu minumeelest nendel küll asja ei tohiks olla…Mõttematkamist ! Ja täitsa ilma füüsiliste ebamugavuste , sääskede ja reisiväsimuseta 🙂

Mõtted mõteteta mõtlemisest

12.oktoober 2007, 3:59 p.l. | Posted in Elu, Hetked, Mõtlemine | 1 kommentaar

Mulle meeldib mõtelda. Enamasti on mul ikka võimalik tuvastada, millest ma mõtlen, kuid olen tabanud end mõtlemast ka ilma mõteteta. Justkui saavad kõik mõttega teemad otsa või neid mõttega teemasid kipub nagu liiast olema ja siis see mõteteta mõtlemine tekib. Miks ma nimetan seda mõtlemiseks, kui sel nähtusel puuduvad mõtted ? Sest peale seda mõteteta mõtlemist on mõtetele tekkinud värskus ja sära ja kui üks seisund ikka mõtlemisele niimoodi mõjub võiks ta ju mõtlemisega kuidagi ikkagi seotud olla. Mulle tundub, et selle mõteteta mõtlmise ajal võetaks nagu mõtted osadeks lahti ja pandakse jälle siis kokku. Justkui “keegi ” puhuks tolmu ja korjaks prügi. Aga kes koristab neid mõtteid, kui ma mõtlen mõteteta mõtteid ?

Vaikuses sünnib Elu

18.september 2007, 3:09 p.l. | Posted in Elu, Hetked, Hing, Looja, Loomine, mõistus, Mõtlemine, Olemine, Puhastumine, Surm, Teadmine, Vaikus | Lisa kommentaar

Väline vaikus toob esile minu sisemuses oleva müra. Ja siis et seda müra ei oleks kuulda, tundub mõistlik olevat täita väline elu igasugu helidega, et kõik oleks pilgeni täis. Ometi sööb Hing Vaikust nagu minu keha vajab igapäevast leiba. Ja müra sisemuses hakkab igatsema Vaikuse järgi, mida suurem igatsus, seda suurem nälg. Sõnulseletamatu igatsus millegi Hea järgi. Ja kuna see hea tundub olevat väljas , ei kuule ma helide ja piltide mürinas ära seisundit, millest Hing toitu ja väge saab. Ometi ma tean üsna hästi, et Hinge igatsus tõelise järele ja mu mõistuse tõlgendused sellest igatsusest, kui need saavad üheks, ongi võimalused tekkinud sisemiseks vaikuseks. Igatsen siin inimesena seda, mida mu Hing ülekõige armastab ? Kogu olemasolu Südamega elada ühes taktis. Lõpuni kogen Vaikuse, et saaks elada Elu, mida kahjuks märgata saan ainult läbi millegi kasvamise. Ja ometi peab seeme surema, et taim saaks elada. Vaikus peab surema, et vaikusest väljakasvav nähtav Elu saaks ilmenda. Aga iga seemnestkasvanu suudab iseennast uuesti luua, luua vilju, milles seemned, Vaikuse seemned, mis täitunud lõpuni Vaikusest, hakkavad jälle kasvama, et suuta kasvatada Vaikuse võimalust….Ometigi tahaks mu mõistus pigem pilte ja helisid, mis tunduvad kindlamad kui Vaikus, mis ometi on kõige juureks…Elu valmistoodangu nautimisest Elu enda loomiseni, see on Tee südamesse, toidetud Vaikusest leiduva Kõigega…

Elu igavene seadus

27.juuni 2007, 5:46 p.l. | Posted in Elu, Mõtlemine, Olemine, Tsitaat | Lisa kommentaar

Elu igavene seadus on:

see, mida sa mõtled ja tunned, seda sa ka vormid ;

seal, kus on sinu mõte, seal oled sina,

sest sina – see on sinu teadvus;

ja see ,mida sa mõtteis kannad selleks sa saad. 

St. Germain 

Hetkede kordumatu Ilu ehk kõik on mööduv, aga Elu imelisus püsiv.

14.juuni 2007, 2:30 p.l. | Posted in Elu, Hetked, Hing, Kohalolek, Mõtlemine, Olemine | Lisa kommentaar

Just kui teaks, et kõik on ajaline. Kõik kaob, healjuhul jääb mälestus. Kaob hea ja kaob halb. Ometi tahab see teadmine vahel ununeda. Just siis kui hinge tekib igatsus mõne ajaududesse kaduva hetke järge ja edasi juba soov – tahaks veel. Aga kõik imeline tuleb ootamatult. Äkki on ta kohal ja vallutab kogu olemuse. Ja selles imelises võib tekkida väike hirm, et jätaks vähekene ka “homseks”. Paneks tallele mustade päevade jaoks ja ehk ei elaks hetke täiesti lõpuni. Selles on justkui lootus, et äkki tänast imelist on võimalik homseks eluks investeerida, jättes osa elu elamata. Mõtlemine on maisest elust niivõrd läbiimbunud, et tundub, et imeline on nagu raha, kui ma täna teda ära ei kuluta ja panka panen, peaksin homme saama ta protsendiga tagasi. Kuid elu näitab, et siin on asjad hoopis vastupidi. Kui üritan investeerida homseks, jätan HINGE täna nälga ja ta pole homme võimeline midagi kogema ….peale igatsuse, ängi, kurbuse “kaotatud hetkest”. Just täna kui ma elan seda HETKE täiega, olen ma investeerinud homsesse ellu, sest mu Hing on ELUS elamiseks. Kirjutan neid ridu selleks, et endale meeldetuletada, Hingel pole muud “pensionisammast” ja “säästuarvet” kui täiel rinnal kogetud ELU just SIIN JA PRAEGU. Ja Hing Eluks ei vajagi midagi erilist, ta vajab Hetkes Olemist! Ja siis kui olen vastamisi Imelisega, et oleks taiplikust elada seda ELUNA!

Puhastumine.

3.mai 2007, 12:42 p.l. | Posted in Elu, Mõtlemine, Puhastumine, Raamat, Tsitaat | 3 kommentaari

Energia tuleb saada läbi ummistuskohtade liikuma, selle protsessi võtmeks on : 1. Nõustumine nii vaimsel kui ka tunnete tasandil ( füüsilisel tasandil avaldub see lõdvestumise ja minnalaskmisena ) 2. Piiravaid hoiakuid ja arvamusi põhjustanud probleemide tagamaade põhjalik uurimine, selleks et neid paremini mõista.

Teadvuse “blokke” likvideerides peame me kõigepealt oma allasurutud tundeid võimalikult põhjalikult läbi elama ja nendega nõustuma. Siis pääseb energia läbi nende takistuste voolama ja me võime jälgida probleemi põhjustajateks olnud varjatud hoiakuid. Kui oleme neid põhjalikult vaadelnud, laseme neil haihtuda kõigi nelja tuule poole.

Armasta ennast ja nõustu oma piirava hoiakuga, aga samal ajal püüa mõista, et pead sellest hoiakust loobuma, sest ta on piirav ja hukatuslik.

Järgnevalt mõned traditsioonilised negatiivsed arusaamad :

Maailm ei kõlba kusagile…. mul on midagi viga….ma ei ole midagi väärt. Ma olen käitunud oma elus valesti ja karistuseks pean nüüd kannatama. Inimesed (ka mina) on oma olemuselt halvad, isekad, julmad , ebausuldusväärsed ja rumalad. Maailm on üks ohlik paik. Kõigile ei jätku …. ( armastust, raha, häid asju jne . ) sellepärast : ma pean pingutama, et oma osa kätte saada või kõik on lootusetu, ma ei saa kunagi nii palju kui ma tahan või kui minul on midagi küllaldaselt , siis ei jätku seda kellelegi teisele. Elu tähendab valu , vaeva , kõva tööd. Elu ei peagi lõbus olema. Võim on ohtlik…. ma võin kedagi haavata. Armastus on ohtlik….mulle võidakse haiget teha. Raha on kõige kurja juur. Raha ajab inimese raisku. See maailm ei toimi korralikult ega hakkagi kunagi toimima. Tegelikult läheb kõik järjest hullemaks. Ma ei suuda minu ümber toimuvat mõjutada … Ma ei suuda muuta oma elu ja maailma.

Parim , mida sa võid maailma muutmiseks teha ( ja see on tõesti mõjus) , on muuta oma arusaamad elust, inimestest ja maailmast positiivsemaks ja toimida vastavalt nendele uutele arusaamadale.

Puhastumisaffirmatsioone:

Lasen oma minevikul minna, see on täitnud oma ülesande ja ma olen vaba.

Hävitan kõik oma negatiivsed ja piiravad hoiakud. Neil ei ole minu üle mingit võimu.

Annan kõigele andeks ja lasen neil minna. Me oleme kõik vabad ja õnnelikud.

Mul pole vaja kedagi meelitada. Olen armastatud ja teen seda, mida tahan.

Lasen minusse kogunenud süütundel , hirmul , pettumusel ja vihal minna. Olen vaba ja puhas.

Minu negatiivsed hoiakud ja mina-pildid kaovad nüüd. Ma armastan ja austan ennast.

Nüüd kaob kõik ,mis segab minu eneseväljendust ja elu nautimist.

Maailm on väga tore paik.

Kõiksus hoolitseb kõige eest.

Shakti Gawain “Loov visualiseerimine”

Iseenda väärtustamise meditatsioon.

2.mai 2007, 1:19 e.l. | Posted in Mõtlemine, Meditatsioon, Raamat, Tsitaat | Lisa kommentaar

Kujutle ennast mõnes tavaolukorras ja mõtle, kuidas mõni inimene ( olgu tuttav või mitte) vaatab sind imetledes ning ütleb, et ta peab sinust väga lugu .Nüüd kujutle, et kohale saabub teisigi iniemsi, kes vaatavad sind armastavalt ja austavalt. ( Kui sattud hämmingusse, jätka meelekindlalt.). Nüüd kujutle end paraadil või laval – ning publiku vaimustust sinust. Kuula aplausi ja teisi poolehoiuavaldusi. Lõpuks tõuse püsti, kummarda ja täna neid iniemsi sulle osutatud poolehoiu eest.

Veel affirmatsioone, mis aitavad sul oma enesehinnangut tõsta :

Armastan ja väärtustan end täielikult sellisena , nagu olen.

Mul pole vaja olla teiste meele järele. Pean endast lugu ja ainult see on tähtis.

Ma käitun inimestega suheldest väga meeldivalt.

Ma väljendan ennast vabalt, täielikult ja kergelt.

Shakti Gawain “Loov visualiseerimine”

Kõik probleemid on meelemõistuse illusioon.

1.mai 2007, 11:49 p.l. | Posted in Elu, Mõtlemine, Raamat, Tsitaat | 1 kommentaar

KESKENDA TÄHELEPANU OLEVIKUHETKELE ja ütle, mis on sinu probleem. Ma ei sa oma küsimusele vastust, sest täielikult olevikuhetkes olles ei saa probleemi olla. Olukorraga tuleb tegeleda või sellega leppida. Aga miks sellest probleemi teha ? Meelemõistus armastab probleeme, sest nad pakuvad teatud indetiteeti. See on tavaline ja arulage. Probleem tähendab seda, et sa veeretad mingit olukorda peas ilma, et sul oleks kavatsust või võimalust sellega praegu midagi peale hakata, seetõttu muudad probleemi endale aru andmata osakeseks endast. Upud elusituatsiooni ja kaotad kontakti elu, Olemisega. Või siis selle asemele ,et keskenduda ühele asjale, mida saaksid hetkel teha, kannad meelemõistuses hullumeelset koormat, mille tekitavad sajad asjad, mida sa tulevikus kas teed või tegema pead.

PROBLEEMI TEKITADES tekitad valu. Vaja pole muud kui lihtsat valikut, lihtsat otsust: mis ka ei juhtuks, ma ei tekita enda jaoks enam rohkem valu. Ma ei tekita enam probleeme.

See on väga lihtne, aga ka radikaalne valik. Seda valikut pole võmalik teha enne, kui sa pole väsinud kannatamast. Enne kui sul pole lõplikult ülevisanud. Ja sa ei saa sellega hakkama, kui sa ei kasuta olevikuhetke väge. Kui sa endale enam valu ei tekita, ei tee sa seda ka teistele. Siis ei mürgita sa probleemide tekitamise negatiivsusega meie kaunist Maad , enda sisemist ruumi ja inimeste kollektiivset psüühikat.

Kui tekib olukord, mis nõuab kiiret tegutsemist siin ja praegu, on su sammud selged ja konkreetsed juhul, kui sa tegutsed olevikuehtke teadvuses. Siis on astutud sammudest ka rohkem kasu. Siis pole enam tegu minevikust ajendatud reaktsiooni, vaid intuitiivse reageeringuga olukorrale. Teistes olukordades, milles varem oleks reageerinud ajast sõltuv meelemõistus, pead sa tegevusetust palju tõhusamaks – ja keskendud olevikuhetkele.

OLEMISE RÕÕM

Andmaks märku, et sa oled lasknud end vallutada psühholoogilisest ajast, on üks lihtne võimalus.

KÜSI ENDALT : Kas selles, mida ma praegu teen, on rõõmu ja kergus?” Kui ei , siis varjutab aeg olevikuhetke ja elu paistab raske taaga ja võitlusena.

Kui tegevusest puudub rõõm ja kergus, ei pruugi see tähendada, et pead muutma tegevust. Piisab kui muudad seda, kuidas sa seda teed. “Kuidas” on alati olulisem kui “mida?“. Vaata kas saad pühendada rohkem tähelepanu tegevusele, kui sellest loodetavasti sündivale tulemusele. Pühenda kogu tähelepanu sellele, mida olevikuhetk endas sisaldab. See tähendab ka täielikku leppimist sellega, mis on, sest ei ole võimalik ühtaegu pühenduda ja vastupanu osutada.

Niipea kui hakkad austama olemasolevat hetke, kaovad kurbus ja võitlus ning elu hakkab liikuma kerguse ja rõõmuga. Hetketeadvusest lähtuvalt tegutsedes saab iga tegevus kvaliteedi, hoole ja armastuse aura – ka kõige lihtsam tegevus.

ÄRA MURETSE TEGUDE TAGAJÄRGEDE PÄRAST – lihtsalt keskendu tegevusele endale. Viljad tulevad iseenesest. See on väga võimas vaimne harjutus.

Eckhart Tolle “Siin ja praegu : kohaloleku harjutused”

!LauluWägi! (järg) ettepanek kõigile

1.mai 2007, 7:04 p.l. | Posted in Elu, Mantra, Mõtlemine, Meditatsioon, Tervis | Lisa kommentaar

23.aprill kirjutasin järgmist Tänasest Postimehes on siis teade, et Venemaa on saatnud meile Noodi. Ega siis nüüd muud üle ei jäägi, kui tuleb kasutada eestlastele omast maailmamõjutamise viisi ehk siis LAULU ja temas olevat WÄGE. Piisavalt palju kordi korratud Laul on Mantra ja Mõttegalauldud Laul veel seda enam. Ega nüüd pole miskit teha, tuleb LAULMA hakata. Et kõik laulikud ja lauluvõimelised !!! Laulame asjad KORDA )
Sõdimised RAHUKS!
ja ELU ILUSAKS!!!
Kõigele on Uut energiat vaja ,vana ajab juba öökima ja LAUL on vägev võimalus!

Nädal on möödas ja ikka tundub variant kasutada “Laulus olevat WÄGE” olukorra teisele tasandile tõstmiseks !!! Ehk oleks Laine Jänesel üks Töö teha…Riigikodanikud tahaks laulda !!!

Räägin, räägid…räägime

25.aprill 2007, 11:33 p.l. | Posted in Elu, Mõtlemine | Lisa kommentaar

Millest me räägime. Ikka sellest , mis ettejääb, hingepuudutab, haiget teeb, rõõmu valmistab ehk siis sellest mis hetkel aktiivne ja sellest mis hetkel oluline. Elu, mis mu ees lahtirullub , ongi see mis on mulle oluline. Kas ma märkan seost enda jaoks olulise vahel ja selle vahel mis elus toimub ja ka sellevahel millest räägin. Iga öeldud sõna loob mulle uut homset, Iga mõeldud mõte teeb seda sama. Iga susisetud susin toodab uut susinat ja kurbus uut kurbust, ärritus uut ärritust. Ja põhjuse leiab alati, rääkida, mõtelda või mõtlemata jätta.

Elan, Elad…Elame ?

25.aprill 2007, 1:38 p.l. | Posted in Elu, Mantra, Mõtlemine, Tervis | Lisa kommentaar

Kas elu on Elu ? Kas ma ärkan hommiku Rõõmuga, et näed Saatus veel ÜHE päeva andnud ? Omaarust nagu oleks rõõmus. Aga…kus ma tean, et see rõõm on Rõõm. Kus ma tean, et elu mida ma elan on Elu. Olen harjunud liikuma, rääkima, mõtlema, toimetama teatud viisil. Kogemusi üritan kuidagi sõnastada, kuid ma kahtlustan, kas ikka sõnastus kattub tegelikult toimuvaga. Mis on elu, mida ma elan ja mis on ELU, mida ma võiks Elada ? Miks Üks päev on Rõõmus iseenesest, aga teine täiesti rõõmutu, kusjuures toimetused võivad päevas samad olla…Kõikide probleemide juured pidi kahe kõrva vahel olema…et siis mõtlmine ? Kas on võimalik mõelda oma elu Elavaks ? Jätkuvad inimkatsed nii enda kui teistepeal näitavad pigem ,et mõtlemine teeb elu pigem keerulisemaks kui lihtsamaks. Või äkki ma lihtsalt mõtlen selliselt ,et teen oma elu keeruliseks…Aga kuidas ma mõtlen ? Mis mõttevormid minus keerlevad? Kust need vormid tulevad ja kuhu nad lähevad ? Miks on nii lihtne mõelda negatiivselt ja miks on nii raske mõelda positiivselt ? Vene keele mõju on vaikselt voolanud minugi teadvusesse, avastan et kasutan positiivseid tundeid kirjeldades EITUST!!!. Väga levinud väljendid, mida tabasin ennastki kasutamast – Ei , see pole võimalik !!! Einoo uskumatu !!! Ja eitus on kehale koos tunnetega kui käsk, mida tuleb hakata täitma. Eitades pidevalt seda mida tuleb jaatada, lõhun ennast, risustan oma tegusid ja tundeid ja kas seda saan ma nimetada Eluks ? Kas on meil võimalus lõpetada okupatsiooni tagajärgi iseenda meeles?

!JA KÕIK ON VÕIMALIK!

Selline võiks olla veel üks Omakeelne Mantra, saavutamaks jätkuva ülemineku kurvameelsuselt rõõmsameelsusele !

Blog at WordPress.com.
Entries ja kommentaarid feeds.