Kolmas voorus: armastus

21.juuni 2007, 9:36 p.l. | Posted in Armastus, Tsitaat, Voorused | 1 kommentaar

Sõnastiku definitsioon: Ladinakeelsest sõnast amor: tugev kiindumus, mis lükkab meid ihaldatud objekti suunas; hinge ja südame poolehoid; kiindumus, kirg, eriline soosing; teoloogiline armulisus.Uue Testamendi järgi:
Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm; aga suurim neist on armastus!
(Korintlastele 13:13)

Sõna etümoloogia:
Kreeklastel oli armastuse tähistamiseks kolm sõna: Eros, Philos ja Agape. Eros on kahe inimese vaheline eluterve armastus, mis õigustab elu ning tagab inimrassi püsimajäämise. Philos on tunne, mille pühendame oma sõpradele. Ja lõpuks Agape, mis sisaldab nii Erost kui Philost, kuid kujutab endast midagi palju enamat kui lihtsalt kellegi „meeldimine”. Agape on täiuslik armastus – armastus, mis haarab täielikult endasse kõik, kes seda tunnevad. Katoliiklaste jaoks tähistab see sõna armastust, mida Jeesus tundis inimkonna vastu. Tema armastus oli nii suur, et ulatus tähtedeni ning muutis inimkonna ajaloo kulgu. Need, kes teavad ja tunnevad Agapet mõistavad, et mitte millelgi siin maailmas ei ole tähtsust peale armastuse.

Oscar Wilde:
Kõik oma armsa tapavad.
Tea! tõde ongi siin;
kel tapa tarvis tige pilk,
kel meelas sõnasiird,
arg kingib tapva suudluse,
on vapra relv rapiir.

(Readingi vangla ballaad, 1898)
(Kasutatud Peep Ilmeti tõlget, Varrak 2004)

19. sajandi lõpuosa jutlusest:
Jaga armastust vaestele – see on kerge, ning rikastele, kes kõiki ebausaldavad ega näe enam armastust, mida nad nii väga vajavad. Ja oma naabrile – mis on väga raske, sest just tema suhtes oleme kõige isekamad. Armastus. Ära iialgi lase käest võimalust naabrit rõõmustada, sest sina oled esimene, kes sellest võidab – isegi kui keegi ei tea, mida sa teed. Maailm sinu ümber muutub õnnelikumaks ning sinu asjad laabuvad paremini.

Mina elan selles maailmas nüüd ja praegu. Kui on midagi head, mida saaksin teha või mõni rõõm, mida saaksin teistele valmistada, palun öelge mulle. Ärge laske mul asju edasi lükata ega unustada, sest mul ei ole iialgi võimalust käesolevat hetke uuesti läbi elada.
(Henry Drummond, The Supreme Gift (“Ülim kingitus”), [1851-1897])

Autorile saadetud e-kirjast:
Kuni hoidsin oma südame endale, ei ärganud ma iialgi ängistusega ega veetnud ühtki ööd unetult väherdes. Ajast, mil armusin, on minu elu olnud üks lõputu ahastuste, kaotuste ja segaduste jada. Arvan, et Jumalal õnnestus armastust kasutades peita paradiisi keskele ära põrgu.
(C.A., 23/11/2006)

Teaduse valdkonnas:
Aastal 2000 uurisid Londoni University College’i teadlased Andreas Bartels ja Semir Zeki välja need aju piirkonnad, mida romantiline armastus aktiveerib, tehes katseid üliõpilastega, kes väitsid, et nad on hullupööra armunud. Esiteks leidsid teadlased, et sellest tundmusest mõjutatavad aju osad olid ootuspärasest oluliselt väiksemad ning kattusid osadega, mida aktiveerivad samad eufooria stimulaatorid kui näiteks kokaiini kasutamisel. See viis uuringu autorid järeldusele, et armastus sarnaneb narkootikumidest esile kutsutud füüsilise sõltuvuse ilminguga.

Teadlane Helen Fisher Rutgers Ülikoolist aga leidis sedasama aju uurimise meetodit kasutades, et armastuse kolm tunnust (seks, romantika ja vastastikune sõltuvus) stimuleerivad ajukoore erinevaid piirkondi ning tegi sellest omakorda järelduse, et me võime olla armunud ühte inimesse, soovida armatseda teisega ning elada koos kolmandaga.

Poeedi arvamus:
Armastus ei oma midagi peale iseenda ega soovi kellelegi kuuluda, sest armastusest endast on küllalt.

Armastus aitab sul kasvada ning surub su siis maadligi.

Ta piitsutab sind, et tunneksid oma võimetust, ta raputab sind nõnda, et vabaned kõigist kestadest. Ta sõtkub sind paindlikuks.

Ning siis heidab ta su tulle, et sinust saaks õnnistatud leib, mida pakutakse Jumala pühal söömaajal.

(“Prohvet”, Khalil Gibran [1883-1931])

http://femme.ee/uudishimulik/mitmesugust/3696?P=0

Paulo Coelho “Teine voorus: lootus”

16.juuni 2007, 9:30 p.l. | Posted in Lootus, Tsitaat, Voorused | Lisa kommentaar

Sõnastiku definitsioon: Vaimne kalduvus midagi tõenäoliseks pidada; teine teoloogiline voorus; ootus; oletus; väljavaade.

Jeesuse sõnade kohaselt:
Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega pane kokku aitadesse, ja teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole palju enam kui nemad? Aga kes teie seast võib muretsemisega oma pikkusele ühegi küünra jätkata? Ja miks te muretsete oma riietuse pärast? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad; nad ei tee tööd ega ketra. Ometi ma ütlen teile, et Saalomongi oma kõiges hiilguses pole olnud nõnda ehitud kui üks nendest. Kui nüüd Jumal rohtu väljal, mis täna on ja homme ahju visatakse, nõnda ehib, kas siis mitte palju enam teid, teie nõdrausulised?
(Matteuse evangeelium, 6: 26-30)

Vana-kreeklaste arvates:
Ühes klassikalises loomise müüdis on üks jumalatest raevunud, sest Prometheus varastas tule ning andis seeläbi inimestele sõltumatuse. Ta saadab Pandora naituma oma venna Epimetheusega. Pandora toob endaga kaasa laeka, mida tal on keelatud avada. Kuid temaga juhtub samamoodi kui Eevaga kristlikus müüdis – uudishimu saab temast võitu: ta  tõstab laeka kaane üles, et näha, mis seal sees on ning selsamal hetkel pudenevad sealt välja kõik maailma hädad ning levivad üle kogu maakera. Vaid üks asi jääb laekasse – lootus, mis on ainsaks relvaks võitlemaks üle kogu maailma levinud ebaõnnega.

Inimkonna neli suurimat lootust:
1) Messiase tulek (kristluses oodatakse Kristuse tagasitulekut, islamis ja judaismis aga Messiase esimest tulekut)
2) vähktõvele ravi leidmine;
3) maavälise elu avastamine;
4) rahu saavutamine maailmas.
(Allikas: inimeste suurimad lootusi kajastavate ajaleheartiklite pealkirjade uuring, 1996)

Tõestisündinud lugu: Glenn Cunninghaniga (1909-1988) juhtus viieaastaselt õnnetus – tema jalgadele tekkisid tõsised põletushaavad. Arstid ei andnud mingeid paranemislootusi. Kõik arvasid, et talle oli määratud veeta kogu ülejäänud elu ratastoolis.

Glenn Cunningham ei pööranud arstide sõnadele mingit tähelepanu ning ronis juba järgmisel nädalal voodist välja. “Arstid nägid minu jalgu, kuid ei näinud mu südant. Nüüd jooksen ma kõigist kiiremini.”

Aastal 1934 ületas ta 1500-meetri jooksus maailmarekordi 4 minuti ja 6 sekundi võrra. Talle avaldati Madisoni Väljaku Aias austust kui sajandi sportlasele.

Lugu hassidismi traditsioonist (müstiline vool juudi usundis):
Pärast neljakümnepäevast veeuputust naases Noa laevalt. Ta maabus täis lootust ning süütas veidi viirukit, aga kui ta enda ümber vaatas, nägi ta vaid hävingut ja surma. Ta hüüdis:  “Kõigeväeline Jumal, kui Sa teadsid tulevikku ette, miks Sa siis lõid inimese? Kas lihtsalt selleks, et nautida tema karistamist?”

Taevasse tõusis kolm lõhna: viiruki, Noa pisarate ja tema tegevuse aroom. Ja siis saabus vastus: “Õiglase mehe palveid võetakse alati kuulda. Las ma räägin Sulle, miks ma seda tegin –  et sa mõistaksid oma töö suurust. Sina ja Sinu järeltulijad kasutavad lootust ning jäävad alati üles ehitama maailma, mis tekkis mittemillestki. Sel viisil jagame nii tehtud tööd kui selle tagajärgi: nüüdsest vastutame mõlemad tehtu eest.” 

Inimese neli suurimat lootust:
1) Armastuse kohtamine;
2) rahalistest muredest vabaks saamine;
3) haigustest vabanemine;
4) surematus.
(Allikas: Irving Wallace, „Nimekirjade raamat” (The Book of Lists), 1977)

Lootus mälestustesse püsima jääda:
Suur Kaliif Alrum Al-Rašid otsustas ehitada palee, mis tähistaks tema valitsemisaja hiilgust. Ehitamiseks välja valitud maa-ala kõrval seisis üks kuur. Al-Rašid palus oma ministril veenda selle omanikku, vana kangakudujat, et too kuuri ära müüks, et see siis lammutada. Minister proovis ja proovis, kuid ilma igasuguse eduta. Kui ta lõpuks paleesse tagasi jõudis, anti seal nõu vana mees kuurist lihtsalt välja tõsta.

“Ei,” vastas Al-Rašid. Sellest saab minu pärand inimestele. Kui nad näevad paleed, nad ütlevad: ta oli suur mees. Aga kui nad näevad kuuri, nad ütlevad: ta oli õiglane mees, sest ta austas ka teiste soove.”

 http://femme.ee/uudishimulik/mitmesugust/3680?P=0

Paulo Coelho “Esimene voorus: usk “

13.juuni 2007, 9:26 p.l. | Posted in Tsitaat, Usk, Voorused | Lisa kommentaar

Patud käivad voorustest ees. Üks tark mees ütles kord, et inimesel, kes ei ole pattu teinud, ei ole midagi kasu voorustest – sest ta ei ole pidanud iialgi ühestki kiusatusest jagu saama. Enamus pühakuid mistahes usundites on enne vaimsetele otsingutele pühendumist elanud kombelõtva või osavõtmatut elu.

Need voorused on tuletatud kolme teoloogilise vooruse alusel, millele on lisatud veel neli, mis põhinevad Platonil ning mille võtsid omaks Püha Augustinus ja Püha Acquino Thomas. Seoses sellega, et nimetatud nelja vooruse osas on mitmeid lahknevusi, otsustasin valida enimkasutatava nimekirja.

Sõnastiku definitsioon:
ladinakeelsest sõnast “fide”: usaldus; religioosne usk, veendumus kellegi või millegi suhtes; püsivus mingi ülesande täitmisel; uskumine; teoloogiline voorus.

Jeesus Kristuse õpetuse järgi:
Apostlid ütlesid Issandale: “Kasvata meie usku.” Aga Issand ütles: “Kui teil usku oleks sinepiivakese võrra ja te ütleksite sellele metsviigipuule: “Juuri end välja ja istuta end merre!”, siis see kuuleks teie sõna.” (Luuka evangeelium 17: 5-6).

Budismi õpetuse järgi:
“Me oleme see, mis me mõtleme. Mõttega me ehitame ja hävitame maailma. “Me oleme see, mis me mõtleme”. Sinu kujutlusvõime võib teha rohkem kahju kui kõige suurem vaenlane. “Kuid siis, kui hakkad oma mõtete üle valitsema, ei suuda enam keegi sind sinust endast paremini aidata, isegi mitte sinu isa või ema.” (lõik “Dhammapadast”, mis on Budha põhiliste õpetuste kogu).

Islami õpetuse järgi:
“Kuidas võiksime maailma puhtaks muuta?” küsis üks jüngritest.
Ibn al-Husain vastas talle: “Damaskuses elas šeik nimega Abu Musa al-Qumasi. Kõik inimesed austasid tema tarkust, kuid mitte keegi ei teadnud, kas ta on ka hea inimene. Ühel pealelõunal kukkus tema maja ehitusvea tõttu kokku. Meeleheitel naabrid hakkasid varemetes kaevama. Mõne aja pärast leidsid nad tema naise.
Naine sõnas: “Jätke mind. Päästke kõigepealt minu abikaasa, kes istus sealpool.” Naabrid kaevasid rusudes selle koha peal, kuhu ta oli osutanud ning leidsid šeigi, kes ütles: “Jätke mind. Päästke kõigepealt minu abikaasa, kes lebab kusagil sealpool.”
“Kui keegi käitub nii, nagu see paar, puhastab ta oma ellu ja armasusse uskumise kaudu kogu maailma.”

Usk reaalsuse eitamisse:
“Aasta tagasi pidasin kõne lennukikandjal, öeldes, et oleme saavutanud olulise eesmärgi, täites ülesande kõrvaldada võimult Saddam Hussein. Selle tulemusel ei ole enam olemas piinakambreid ega massihaudu.” (George W. Bush, 30 aprill 2004. Samal kuul jõudsid maailma avalikkuse ette fotod piinamistest Abu Graib vanglas. Šiiitide ja sunniitide vahelise tsiviilsõja kollektiivsed hukkamised kestavad veel praegugi, mil kirjutan seda veergu.)

Rabi Nachman Bratislavast:
Üks jünger otsis üles rabi ning lausus: “Mul ei õnnestu Jumalaga rääkida.” “Seda juhtub tihti,” vastas Nachman. “Me tunneme, et meie suud on lukus või et sõnad lihtsalt ei tule välja. Kuid juba pelgalt püüe seda olukorda muuta kujutab endast väärtuslikku suhtumist”.
“Aga sellest ei piisa.”
“Sul on õigus. Sellistel hetkedel peaksid vaatama üles taevasse ning ütlema: “Kõigeväeline Jumal, olen Sinust nii kaugel, et ma ei usu isegi iseenda häält.”
Sest tõde seisneb selles, et Jumal kuuleb ja vastab alati. Need, kes rääkida ei suuda, oleme meie ise, sest kardame, et ta ei pane meid tähele.”

http://femme.ee/uudishimulik/mitmesugust/3658?P=0 

Blog at WordPress.com.
Entries ja kommentaarid feeds.